Uručeni novogodišnji pokloni učenicima Centra za rehabilitaciju sluha i govora Tuzla

14122011775

14122011776U okviru projekta „Uvažavajmo jedni druge“ i obilježavanja Dana dječijih prava te Dana ljudskih prava zaposlenici OŠ „Pasci“ i NUB „Derviš Sušić“ Tuzla uručili su prigodne novogodišnje poklone učenicima Centra za rehabilitaciju sluha i govora Tuzla.

Osnovni cilj projekta je skretanje pažnje na djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, te potrebe većeg nivoa komunikacije i uvažavanja realnosti, ali i potreba istih.

Koordinatori ovog projekta su  Muhamed Odobašić i Mirzana Muslija ispred

OŠ „Pasci“ i mr. Enisa Žunić, direktorica NUB „Derviš Sušić“ Tuzla.

Preskoči na sadržaj