Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove obavlja sve pravne, opšte i zajedničke poslove, organizuje rad svih ostalih Službi u skladu sa mogućnostima Biblioteke i potrebama korisnika.

Služba obavlja sve uobičajene finansijsko-računovodstvene poslove neophodne za poslovanje Biblioteke u ovoj oblasti.

Takođe se obezbjeđuje zaštita i održavanje matične zgrade, Odjeljenja u kojima se odvija djelatnost, kao i cjelokupne imovine Biblioteke, što podrazumijeva i održavanje higijene.

Služba obavlja i organizuje i druge poslove u skladu sa potrebama i interesima Biblioteke kao i zahtjevima Upravnog odbora i osnivača.

Rad Službe se odvija putem odjeljenja i to:

 • Odjeljenja za opšte, pravne i informatičke poslove i
 • Odjeljenja za ekonomsko-finansijske poslove.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Biblioteke predviđena su sljedeća radna mjesta sa po jednim izvršiocem:

 • rukovodilac Službe – Sekretar
 • saradnik za pravne poslove
 • sistem inženjer
 • voditelj Odjeljenja za računovodstveno-finansijske poslove
 • operator na računarskom sistemu
 • tehnički sekretar – arhivar
 • referent za blagajničko poslovanje
 • domar
 • kuhar – kafe kuharica
 • portir – vozač – kurir
 • portir – referent za skeniranje i poslove zaštite od požara i
 • spremačica (3 izvršioca),

međutim, sva mjesta nisu popunjena tako da je u ovoj Službi trenutno raspoređeno 9 radnika.

 

Rukovodilac: Vesna Cvijetinović, dipl. pravnik

e-mail: [email protected]

telefon: +387 35 272-626, lokal 116

Preskoči na sadržaj