Turska biblioteka u okviru J.U. Narodne univerzitetske biblioteke “Derviš Sušić” Tuzla, zvanično je otvorena 6. novembra 2002. godine. Odjel je počeo sa radom zahvaljujući zajedničkoj saradnji Ambasade R. Turske u Bosnni i Hercegovini,Turske uprave za međunarodnu saradnju ( TIKA ), Narodne i univerzitetske biblioteke “Derviš Sušić” Tuzla i Općine Tuzla.

Knjižni fond Turskog kulturnog centra je formiran, mada nije konačan. Predviđeno je 5.000 knjižnih jedinica na turskom, engleskom i bosanskom jeziku. Osim toga, Centar raspolaže CD-ovima, audio i video kasetama kao i časopisima. Najveći dio fonda je iz lijepe književnosti, historije, geografije i religije. Turski kulturni centar obuhvata prostor od 160 m2 i raspolaže video rikorderom, satelitski prijemnik, televizorom i dr.

Promotivni programi

U cilju promovisanja postojanja i rada Turskog kulturnog centa predviđeni su književni susreti sa turskim piscima, razne izložbe, predavanja, sati turskog filma i sl. Centar su posjetili turski ambasador Ahmed Erozan, turska spisateljica Ayşe Kulın koja je promovisala svoj roman “Sevdalınka”, proglašen romanom godine u Turskoj, Njena Ekselencija Melek Sina Baydur, turski ataše za kulturu i druge eminentne lučnosti iz kulturno-političkog života R. Turske i Bosne i Hercegovine.

Podrška i saradnja:

Ambasada Republike Turske u Bosni i Hercegovini
Hamdije Kreševljakovića 5
71 000 Sarajevo
(033) 445 260, 472 437

Turska vladina organizacija TICA
Branislava Đurdeva 10
71 000 Sarajevo
E-mail: [email protected]

KONTAKT:
Usluge, savjeti, informacije:
Enisa Osmančević
Telefon 035/ 272 626

Preskoči na sadržaj