Međubibliotečka pozajmica

Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla nastoji da obnovi saradnju sa ostalim bosanskohercegovačkim Bibliotekama na planu međubibliotečke posudbe kako bi omogućila svojim korisnicima pristup građi koju sama ne posjeduje.

Vrsta građe koja je obuhvaćena međubibliotečkom posudbom, kao i uvjeti pod kojima članovi NUB “Derviš Sušić” Tuzla mogu koristiti ovu uslugu, određena je pojedinačnim dogovorima naše biblioteke sa ostalim Bibliotekama u bosanskohercegovačkoj mreži.

U pravilu, knjige iz fondova drugih Biblioteka posuđuju se na period od jednoga mjeseca, koriste se isključivo u prostoru Biblioteke (Opšta čitaonica), a korisnik je dužan da pokrije troškove poštarine. Ukoliko se iz druge Biblioteke može obezbijediti isključivo fotokopija dokumenta (npr. članak iz časopisa, dijelovi knjige koju posudilac posjeduje samo u jednom primjerku i sl.), korisnik pokriva troškove kopiranja i poštarine a dobijenom kopijom raspolaže kao njen vlasnik.

Usluga međubibliotečke posudbe može se dobiti u okviru Službe za rad sa korisnicima, svakim radnim danom od 11 do 15 sati.

Kontakt osoba:

Suzana Antunov,
rukovodilac Službe za rad sa korisnicima

telefon: +387 35 272-626, lokal 109

Preskoči na sadržaj