Baze podataka

01/11/2008
Od 1999. godine u Biblioteci možete pretraživati EBSCOhost® * baze...

Opširnije

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica

01/11/2008
U našim prostorijama od 1997. godine radi Biblioteka za slijepa i slabovidna lica.

Opširnije

Čitaonice

01/11/2008
Knjige pojedinih zbirki, časopisi, novine, godišnjaci, adresari, priručnici...

Opširnije

nubt naslovna 2016

Fotokopiranje

01/11/2008
Moguće je fotokopirati samo građu iz našeg fonda i to dio knjige u samo jednom...

Opširnije

Katalozi Biblioteke

31/08/2020
U integralnom procesu pretraživanja bibliotečke građe dostupni su: lokalni katalog koji obuhvata podatke o građi kojom raspolaže Biblioteka i uzajamni katalog koji obuhvata podatke o fondovima u onim bosanskohercegovačkim bibliotekama…

Opširnije

Međubibliotečka pozajmica

01/11/2008
Knjige iz drugih biblioteka posuđuju se na period od jednoga mjeseca....

Opširnije

Periodične publikacije

22/10/2009
Fond periodičnih publikacija kojim raspolaže Biblioteka sadrži 800 naslova.

Opširnije

Područno odjeljenje Gornja Tuzla

09/03/2010
Područno odjeljenje Gornja Tuzla posjeduje 2000 knjiga za djecu, mlade i odrasle.

Opširnije

Sala za promocije

19/01/2010
Pored pružanja informacija i posudbe knjiga, Biblioteka se u svom radu...

Opširnije

nubt naslovna 2016

Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga i kulturno-zabavne djelatnosti

01/11/2008
Odjeljenje za djecu sa čitaonicom, knjige na stranim jezicima...

Opširnije

Služba za Zavičajnu zbirku i bibliografiju sa izdavačkom djelatnošću

02/06/2020
Zavičajna zbirka je sistematski prikupljena, obrađena i kao zasebna vrijednost organizirana kolekcija unutar Biblioteke koja predstavlja građu za historiju razvoja materijalne i duhovne kulture Tuzle i njene okoline. Zavičajni fond,…

Opširnije

Strane zbirke

02/06/2020
Tokom 1997. i 1998. godine u okviru Narodne i univerzitetske biblioteke Tuzla formirano je Odjeljenje knjige na stranim jezicima, kao izraz potrebe za uspostavljanjem dugoročne međunarodne saradnje na kulturnom i…

Opširnije

DERVIŠ SUŠIĆ

Derviš Sušić je rođen u Vlasenici 3. juna 1925. godine, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Tuzli, a učiteljsku školu u Sarajevu.

1941. godine primljen je u SKOJ, a početkom 1942. godine postaje borac I proleterske brigade. Poslije oslobođenja bio je omladinski rukovodilac, potom učitelj i novinar. Od 1949. do 1951. urednik je lista Oslobođenje, a onda prelazi u Tuzlu gdje radi kao referent za kulturu i narodno prosvjećivanje, potom kao upravnik Gradske biblioteke. Potom prelazi u Sarajevo i radi kao savjetnik u CK SKBiH.

Dobitnik je brojnih priznanja, između ostalih i Dvadesetsedmojulske nagrade, Nagrade ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a. Bio je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Umro je u Sarajevu 1990. godine.

74
GODINE SA VAMA
23
UPOSLENIKA
6
SLUŽBI NA RASPOLAGANJU
12
NAŠE USLUGE

Pridružite se 5000+ članova.

UČLANI SE
Preskoči na sadržaj