Američki kutak u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci “Derviš Sušić” Tuzla je otvoren 27. januara 2004., u saradnji sa Opštinom Tuzla, Tuzlanskim kantonom i Ambasadom SAD, odnosno Uredom za odnose sa javnošću. Kutak su otvorili Nj. E. Clifford Bond, tadašnji ambasador SAD u BiH, i brigadir general Richard Nash. Adaptaciju i opremanje Kutka je finansirala Vlada SAD putem SFOR-a i Ambasade SAD. Kutak je nastao na osnovama bivše Američke čitaonice, osnovane uz pomoć američkih vojnika SFOR-a, a otvorio ju je pukovnik Thomas Schneider 11. oktobra 1997. Zbog velikog interesa građana za knjigama na engleskom, ukazala se potreba za njenim proširenjem koje je započelo izmještanjem u veći prostor i izradom Projekta 1999. godine.

Usluge

Kutak raspolaže sa 160 m2 savremeno uređenog prostora i ručno izrađenim policama sa 3.000. knjiga, kao i časopisima, multimedijalnim enciklopedijama, CD-ovima, DVD-ovima i video kasetama.

Posjeduje prenosne kompjutere i Internet konekciju, koju korisnici mogu koristiti za pretraživanje obrazovnih, naučnih, akademskih i drugih sadržaja na Internetu, kao i moderno opremljenu čitaonicu u kojoj korisnici mogu koristiti klasične i multimedijalne enciklopedije, časopise, knjige, pisati svoje seminarske, stručne i magistarske radove i doktorske disertacije.

Za one koji žele da studiraju u Sjedinjenim Državama dostupne su brošure i uputstva za polaganje prijemnih ispita i načinu školovanja u Americi. Kutak je opremljen modernom multimedijalnom opremom, satelitskom TV, DVD plejerom, video rikorderom, muzičkom stereo linijom i bežičnim slušalicama za gledanje zabavnih i naučnih emisija, filmova, slušanje muzike, itd. Korisnici mogu koristiti fotokopirni uređaj za kopiranje dijelova knjiga i časopisa u skladu sa zakonom o kopirajtu i autorskim pravima.

Fond Američkog kutka

Knjige:

bestseleri savremenih američkih pisaca čine najveću i najpopularniju grupu knjiga u fondu

knjige iz raznih naučnih oblasti: medicina, ekonomija, historija, pravo, prirodne nauke, psihologija, pedagogija, umjetnost itd.

klasici američke književnosti, uključujući i knjige iz Edicije The Library of America (Biblioteka Amerike)

knjige za djecu, igre i igračke, kasete, videokasete, CD-ovi i enciklopedije, uključujući donaciju knjiga tadašnje Prve dame SAD

enciklopedije “Americana”, “Columbia”, medicinska enciklopedija, rječnici, itd. Neke od njih su Vam dostupne na Bartleby.com

Časopisi: National Geographic, Time, Scientific American, BusinessWeek, The Economist, Computers in Libraries, Journal of Democracy, The New York Review of Books

DVD-ovi, video kasete i CD-ovi sa filmovima, enciklopedijama i multimedijalnim sadržajima

Knjige su donacija Ureda za odnose sa javnošću Ambasade SAD, Harvard Univerziteta, Sabre Fondacije, i građana SAD.

Aktivnosti

Američki kutak organizuje gostovanja i predavanja američkih predavača, stručnjaka i profesora iz oblasti engleskog jezika, demokratije, ekonomije i drugih oblasti u saradnji sa Uredom za odnose sa javnošću.

Organizuju se razni kulturni programi poput projekcija filmova i koncerata muzičara.

Kutak ima plodnu saradnju sa profesorima engleskog jezika Univeziteta u Tuzli, koji u Kutku često drže časove i druge aktivnosti sa studentima. Američki kutak posjeduje materijale i informacije za studiranje na univerzitetima u Sjedinjenim Državama.

Saradnja

Rad Američkog kutka je djelimično pomognut od strane Kancelarije za odnose sa javnošću Ambasade SAD u BiH. Građanima su naročito zanimljivi njihovi programi studija u Sjedinjenim Američkim Državama. Korisnicima koji su zainteresirani za širi spektar informacija o Sjedinjenim Američkim Državama preporučujemo da posjete veb sajt Američkog referensnog centra – American Reference Center, pri Uredu za odnose sa javnošću Ambasade SAD u Sarajevu. ARC je opremljen moćnim elektroničkim informacionim izvorima čija je namjena da pruže informacije korisnicima sa profesionalnim interesovanjima o Sjedinjenim Američkim Državama. Kolekcija informacionih izvora ARC-a uključuje više vrhunskih komercijalnih baza podataka.

U Bosni i Hercegovini su 2004. takođe otvoreni Američki kutci u Zenici i Bihaću, kao dio mreže Kutaka širom svijeta.

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak i utorak 8 – 16
Srijeda-petak 10 – 18

KONTAKT:
Sanja Dukić

Telefon +387 (035) 272 626
Fax +387 (035) 266 343

Preskoči na sadržaj