nubt naslovna 2016

Korisnicima se pruža usluga fotokopiranja prema uobičajenoj praksi bibliotečkog kopiranja koja vodi računa o zaštiti autorskih prava.

Moguće je fotokopirati samo građu iz našeg fonda, i to dio knjige i samo u jednom primjerku.

Usluga se naplaćuje prema utvrđenom Cjenovniku:

  • A4 – 0,10 KM
  • A3 – 0,20 KM

Građu možete kopirati svakom radnim danom od 8 do 15:30 na glavnom ulazu Biblioteke.

 

Preskoči na sadržaj