Izdavačka djelatnost Biblioteke od 1994. godine

 1. Šimić, Anto Čiko: Ne dam Bosnu, 1994.
 2. Lolić, Azra: Vrati se, vrati zemlji svojoj: pjesme, 1994.
 3. Latifović, Ilhana: Zvornik, golub moj bijeli, 1995.
 4. Babajić, Enver: Osnove praktične primjene rudarske mehanizacije na površinskom kopu, 1995.
 5. Bektić, Alma: Ti si moj bol: pjesme, 1996.
 6. Agić, Zineta: Bosne je bilo i biće, 1997.
 7. Delić, Alija Arif: Duša starog Kalesa, 1997.
 8. Delić, Alija Arif: Zavičaj me čini pjesnikom, 1997.
 9. Filipović, Branimir: Priručnik za PC računar, 1997.
 10. Gaši, Muhamed: Poslovne ideje za poduzetnike, 1998.
 11. Tomić, Ruža: Crtice iz ratnog djetinjstva, 1999.
 12. Đedović, Mehmed: Tragovi, 2000.
 13. Durić, Pašaga: Carpe diem: 50 godina novinarskog rada, 2000.
 14. Dukić, Zlatko: Kičma: roman, 2000.
 15. Dukić, Zlatko: Zna li ovo Maršal?, 2000.
 16. Ikić, Mustafa: Projektovanje površinskih kopova, 2000.
 17. Delibegović-Delić, Samir: Vojnik, 2001.
 18. Tomić, Ruža: I to je djetinjstvo, 2001.
 19. Dukić, Zlatko: Ratna trilogija – romani, 2001.
 20. Uskufi, Muhamed Hevai: MAQBŪL-I ‘ARIF (POTUR ŠAHIDIYA) Jubilarno izdanje – 400 godina od rođenja Muhameda Hevaija Uskufija, 2001.
 21. Derviš Sušić – monografija u povodu davanja imena Derviša Sušića Biblioteci, 2002.
 22. Tomić, Ruža: Ratni dnevnik, Tuzla, 2002.
 23. Hambiralović, Sead: Novo sunce, Udruženje “Bosna i Hercegovina” Norrköping i Biblioteka, 2002.
 24. Mujagić, Nusret: Apartmanska naselja: arhitektonska studija Floride, 2002.
 25. Žigić Zlata, Buljugić Suad: Istina o štetnosti pušenja duhana,2002.
 26. Mustafić, Mirsad: Sjećanje na Srebrenicu, 2003.
 27. Poljaković, Džemal: Šećerna bolest, 2003.
 28. Altumbabić, Mevlida-Lala: U ime istine, 2003.
 29. Sušić, Husein: Tišina! Rađa se čovjek, 2004.
 30. Havel, Mirsada: Kuharica tijesta i tjestenine, 2004.
 31. Arnautović, Demir: Zlatna knjiga fudbala 1969.-2004. (Kontinuitet najkvalitenijeg fudbala na Tušnju), 2005.
 32. Klopić, Rifat: Osnovi poslovne etike, 2006.
 33. Nusret Mujagić, Đulaga Mujagić: Kovači: fenomenologija nastanka i razvoja tipičnog bosanskog sela, 2007.
 34. Zgodić, Esad: Realpolitika i njeni protivnici, 2008. – suizdavač
 35. Cum Grano Salis: Tuzla, centar romana na Balkanu, 2008. Publikacija koja se odnosi na Međunarodne književne susrete “Cum Grano Salis” i književnu nagradu “Meša Selimović” – suizdavač
 36. – Plaketa za najbolju promociju na 20. sajmu “Knjige i učila” u Sarajevu za 2008. godinu
 37. Jahić, Vehid; Mukić, Mirza; Petrović, Miroslav; Hrustambegović, Nedim: Poker asova: Mustafa Hukić Huka, Fuad Mulahasanović Lica, Dževad Šećerbegović Šećer, Mersed Kovačević Meske; NUB «Derviš Sušić» i Alti&Co, 2008.
 38. Vejzagić, Jusuf Juka: Metalac, 2008.
 39. Pašić, Muhidin: Malo duše bosanske, 2008.
 40. Miraščić, Dženeta: Bosanski model demokratske vlasti, 2009.
 41. Iličić, Jagoda: Nomadi, 2009.
 42. Neofašizam, opasnost i za kulturu u Bosni i Hercegovini : (izlaganja sa Okruglog stola, održanog u Tuzli, 21.11.2009.godine), 2010.
 43. Suljić, Alija: Stanovništvo i naselja općine Srebrenica : antropogeografska monografija. Knj. 1, 2011.
 44. Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla : 1946-2011. : monografija, 2011.
 45. Ibrahimović, Faruk: Rječnik turcizama u bosanskom jeziku sa tumačenjem i prevodom na engleski jezik = Dictionary of Turkish loan words in the Bosnian language, explained and translated into English, 2012.
 46. Žunić, Enisa; Kosovac, Saliha; Damadžić, Sejbin: Photo gallery of American corner at the Public and University Library “Derviš Sušić” Tuzla, Bosnia and Herzegovina = Foto galerija Američkog kutka JU Narodne i univerzitetske biblioteke “Derviš Sušić” Tuzla, Bosna i Hercegovina, 2013.
 47. STAV, časopis za kulturu i društvena pitanja Tuzlanskog kantona, Monos, Gračanica i Biblioteka, 2002. –  prvi časopis kojeg je Biblioteka izdala

 

Preskoči na sadržaj