Dio fonda akoji je moguće koristiti samo u prostorijama Biblioteke obuhvata:

  • knjige kojih Biblioteka posjeduje samo jedan primjerak,
  • knjige pojedinih zbirki,
  • periodične publikacije (časopisi i novine, godišnjaci, adresari),
  • priručnike (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije),
  • magistarske i doktorske radove,
  • audio i video građu.

Za korištenje ove vrste građe namijenjene su sljedeće čitaonice sa sedamdeset korisničkih mjesta

  • Opšta čitaonica (18)
  • Čitaonica Dječijeg odjeljenja (18)
Studijske čitaonice pri:
Preskoči na sadržaj