Iranska biblioteka oformljena je 1998. godine kao zajednički projekt Biblioteke i Iranskog kulturnog centra u Sarajevu, koji djeluje pri Ambasadi Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini. Čitaocima je na raspolaganju oko 500 knjiga o orijentalnoj kulturi i civilizaciji, na četiri jezika: perzijskom, arapskom, engleskom i bosanskom. Iranski kulturni centar nastoji da fond proširuje djelima prevedenim na bosanski jezik, kako bi građa bila dostupna širem krugu čitalaca. Iranska biblioteka redovno dobija časopis “NUR” na bosanskom jeziku, koji izdaje Iranski kulturni centar, a posvećen je iranskoj kulturi, umjetnosti i civilizaciji. Najmlađim čitaocima na raspolaganju su slikovnice i knjige za dječiji i omladinski uzrast.

U saradnji sa Iranskim kulturnim centrom povremeno se organiziraju predavanja o velikim iranskim stvaraocima. Zapažena i veoma posjećena bila su predavanja o životu Dželaludina Rumija i njegovoj poeziji sabranoj u “Mesneviji”, o pjesniku “Rubaija” Omaru Hajamu i o “Divanu” vođe Islamske revolucije Imama Homeinija.

Posebne vrijednosti u fondu

  • Kur’an, fototipsko izdanje rukopisa Ešrefa Kovačevića
  • Kur’an na audio-kasetama i CD-ROM – ovima
  • Huseyn Tabatabai: Al-Mizan (Tefsir Ku’ana na arapskom, i u prijevodu na engleski jezik)
  • Višejezična izdanja djela velikih iranskih pjesnika i mislilaca (Firdusi, Rumi, Hajjam, Širazi)

Prijevodi na bosanski jezik:

  • Staza rječitosti Aliya Ibn Ebi Taliba
  • Sahifa Imama Ali ibn El Husejna
  • kapitalna djela Morteza Motahhariya
  • Kolekcija knjiga iz likovnih i primijenjenih umjetnosti iranskih stavaralaca (kaligrafija, slikarstvo, fotografija, izrada ćilima)

Podrška i saradnja

Iranski kulturni centar
Ferhadija 2
71 000 Sarajevo
Telefoni: (033) 263 221, 263 220

Preskoči na sadržaj