Pored pružanja informacija i posudbe knjiga, Biblioteka se u svom radu sa korisnicima bavi i kulturno-obrazovnom i promotivnom djelatnošću.

Kod nasi se redovno održavaju promocije knjiga, pisaca, časopisa, zatim stručna predavanja, konferencije, itd. Takođe, organizacije koje se bave kulturno-obrazovnom djelatnošću i sličnim aktivnostima, mogu iznajmiti salu za svoje vlastite potrebe poput promocija, predavanja, sastanaka i sl.

Za sve informacije o cijeni i terminu potrebno je prethodno se obratiti upravi Biblioteke (kliknite u gornjem meniju na Kontakt).

Preskoči na sadržaj