Periodične publikacije

Fond periodičnih publikacija kojim raspolaže Biblioteka sadrži preko 1.000 naslova. Obuhvata naslove bosanskohercegovačkog obaveznog primjerka (novine, časopisi i godišnjaci iz svih naučnih oblasti) kao i odabrane naslove sa južnoslovenskog prostora (naročito iz oblasti jezika, književnosti i društvenih nauka) koje je Biblioteka redovno kupovala do 1992. godine.

U okviru segmenta fonda prikupljenog putem obaveznog primjerka serijskih publikacija objavljenih u Bosni i Hercegovini posebnu vrijednost predstavljaju kompleti godišta:

 • časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja: Život – Izraz – Odjek – Lica – Treći program Radio Sarajeva – Dijalog – Pregled – Naša škola – Sineast itd.
 • godišnjaka, radova, glasnika naučnoistraživačkih ustanova, naučnih društava i fakulteta
 • izdanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine,
 • Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu,
 • Godišnjak Instituta za jezik i književnost,
 • Godišnjak Društva istoričara BiH,
 • Prilozi Instituta za istoriju,
 • Prilozi za orijentalnu filologiju,
 • Glasnik Rijaseta Islamske zajednice,
 • Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu,
 • Radovi Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu itd.
 • službenih periodičnih publikacija: Službeni glasnik BiH, Službene novine Federacije BiH, Službene novine Tuzlanskog kantona, Službeni glasnik Grada Tuzla itd.

U okviru segmenta fonda koji pokriva periodiku sa širih južnoslovenskih prostora izdvajaju se sljedeći naslovi: Delo (Beograd) – Forum – Srpski književni glasnik – Letopis Matice srpske – Pismo – Rukovet – Republika – Savremenik – Stvaranje – Hrvatsko kolo itd.

Korisnicima su dostupni i slijedeći naslovi dnevne, sedmične i mjesečne štampe: Oslobođenje – Dnevni avaz – Jutarnji list – Politika – Stav – Dani – Glasnik mira itd.

Nabavka serijskih publikacija danas uglavnom obuhvata tekuću izdavačku produkciju Bosne i Hercegovine. Potpuni uvid u fondove serijskih publikacija daju Abecedni katalog naslova, Stručni katalog periodike, i Online katalog bh.cobiss.net. Upute za pretraživanje kataloga i pomoć pri pronalaženju građe pružit će Vam bibliotekari iz Službe za rad sa korisnicima. Periodične publikacije možete koristiti u prostorima Opće i studijskih čitaonica.

Nabavka serijskih publikacija danas uglavnom obuhvata tekuću izdavačku produkciju Bosne i Hercegovine. Potpuni uvid u fondove serijskih publikacija daju Abecedni katalog naslova i Stručni katalog periodike, smješteni u holu Biblioteke. Upute za pretraživanje kataloga i pomoć pri pronalaženju građe pružit će Vam bibliotekari iz Službe za rad sa korisnicima. Periodične publikacije možete koristiti u prostorima Opće i studijskih čitaonica.

Kontakt osobe:
Amira Omerćehajić, rukovodilac Službe za nabavku i obradu bibliotečke građe i periodične publikacije
Suzana Antunov, rukovodilac Službe za rad sa korisnicima

Preskoči na sadržaj