Derviš Sušić je rođen u Vlasenici 3. juna 1925. godine, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Tuzli, a učiteljsku školu u Sarajevu. 1941. godine primljen je u SKOJ, a početkom 1942. godine postaje borac I proleterske brigade. Poslije oslobođenja bio je omladinski rukovodilac, potom učitelj i novinar. Od 1949. do 1951. urednik je lista Oslobođenje, a onda prelazi u Tuzlu gdje radi kao referent za kulturu i narodno prosvjećivanje, potom kao upravnik Gradske biblioteke. Potom prelazi u Sarajevo i radi kao savjetnik u CK SKBiH.

Dobitnik je brojnih priznanja, između ostalih i Dvadesetsedmojulske nagrade, Nagrade ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a. Bio je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Umro je u Sarajevu* 1990. godine.

 

______________
* Derviš Sušić je umro u Tuzli, a sahranjen je u Sarajevu.

 

BIBLIOGRAFIJA

 • JABUČANI. Zadružno izdavačko preduzeće, Sarajevo, 1950.
 • S PROLETERIMA. Svjetlost, Sarajevo, 1950.
 • MOMČE S VRGORCA. Seljačka knjiga, Sarajevo, 1953.
 • JA, DANILO. Beletra, Sarajevo, 1960; – 2. izd. Veselin Masleša, 1963; – Prijevod na njemački. Zürich, 1967; – 3. izd. Ja Danilo. Veselin Masleša, Sarajevo, 1969; – En Danilo. Budapest, 1970; – Danilo und die Weltgeschichte. Roman. München – Wien, 1966; – Jo, bosnoleku partyzant. Warszawa, 1975; – Moskva, 1982; – Ja, Danilo. Veselin Masleša, Sarajevo, 1983; – Oslobođenje, Sarajevo, 1984; – Ja, Danilo. Uhode. Svjetlost, Sarajevo, 1984/1985; – Oslobođenje, Sarajevo, 1989.
 • DANILO U STAVU MIRNO. Veselin Masleša, Sarajevo, 1961.
 • TEFERIČ. Svjetlost, Sarajevo, 1963.
 • KURIR. Roman za djecu. Veselin Masleša, Sarajevo, 1964; 1969; 1976.
 • DRUGARICA ISTORIJA. Scenska igra za djecu. Narodno pozorište, Tuzla, 1965.
 • POBUNE. Veselin Masleša, Sarajevo, 1966.
 • UHODE. Svjetlost, Sarajevo, 1971; – Zalezovalci. Ljubljana, 1979; – Univerzal, Tuzla, 1980; Svjetlost, Sarajevo, 1982; – Oslobođenje, Sarajevo, 1989.
 • HODŽA STRAH. Svjetlost, Sarajevo, 1973; – Hodža strach. Bratislava, 1977.
 • ŽESTINE. Veselin Masleša, Sarajevo, 1976.
 • TALE. Oslobođenje, Sarajevo, 1980.
 • PARERGON. Bilkješke uz roman Tale. Oslobođenje, Sarajevo, 1980.
 • IZABRANA DJELA. I-III, Univerzal, Tuzla 1980.
 • ŽAR I MIR. Hronika jednog mirnodopskog ljeta negdje uBosni. Knjiga I-II. Oslobođenje, Sarajevo, 1983.
 • VELIKI VEZIR. Istorijska drama u dva dijela (šest slika). Zajednica profesionalnih pozorišta, Sarajevo, 1984.
 • IZABRANA DJELA. Knjiga I-X. Svjetlost, Sarajevo, 1985.
 • TRIPTIH. Oslobođenje, Sarajevo, 1985.
 • NEVAKAT. Roman. Svjetlost, Sarajevo, 1986; – Kohe e lige. Perktehu Sabedin Halit. Rilindija, Prishtina, 1987.
 • LISTOPAD. Svjetlost, Sarajevo, 1987.
 • JESENJI CVAT. Drama. Oslobođenje, Sajevo, 1988.
 • DRAME. (Jesenji vrt; Veliki vezir; Posljednja ljubav Hasana Kaimije; Baja i drugovi). Oslobođenje, Sarajevo, 1988.
 • CVIJET ZA ČOVJEKOLJUBLJE. Oslobođenje, 1989.

LITERATURA

 • AGIĆ, Nihad: Derviš Sušić: «Listopad». Sarajevo, Oslobođenje, XLIV/1987, 14159 (18. XI).
 • ALIĆ, Džemaludin: Derviš Sušić: «Hodža strah». Sarajevo 1973. Oko [Zagreb], XI/1974, 56 (15. V); – Komadanje Orfeja. Univerzal, Tuzla, 1986, str. 212-213.
 • Derviš Sušić: «Nevakat». Sarajevo, 1986. Oslobođenje, XLIII/1986, 13710 (20.VIII).
 • Derviš Sušić: «Listopad». Sarajevo, 1987. Oslobođenje, XLIV/1987, 14026 (8. VII).
 • BOGIĆEVIĆ, Miodrag: Derviš Sušić «Momče iz Vrgorca». Izdanje Narodne prosvjete (Seljačka knjiga), 1954. [1953]. Život, III/1954, 5, 643-644.
 • CEROVIĆ, Vuk: Kazivanje o Bosni i Bošnjacima u pričama Derviša Sušića. Odjek, XXIV/1982, 22, 23.
 • CVIJETIĆ, Ljubomir: Predgovor romanu. Derviš Sušić, Ja, Danilo. Veselin Masleša, Sarajevo, 1983; str. 5-35.
 • CVITAN, Dalibor: Derviš Sušić «Pobune». Sarajevo, 1966. Telegram [Zagreb], III/1966, 343 (25.X).
 • DIZDAR, (Mehmedalija), Mak: Sušić Derviš: «Danilo». Svijet [Sarajevo], III/1960. 119 (6. IX).
 • DURAKOVIĆ, Enes: Derviš Sušić. Izraz, XVIII/1971,11-12, 789-791.
 • Književno djelo Derviša Sušuića. Pogovor, u: Izabrana djela Derviša Sušića, Svjetlost, Sarajevo, 1985, knj. X, str. 287-305.
 • DUTINA, Todor: Legenda i dokumenat. Nad Uhodama Derviša Sušića. Odjek, XXXV/1982, 24,8.
 • DŽAFIĆ, Rizo: Derviš Sušić: «Tale». Sarajevo, 1980. Putevi, [Banja Luka], XXVI/1981, 6, 75.
 • ĐURIČKOVIĆ, Dejan: Romani Derviša Sušića. Život, XXXVI/1987, 2, 187-203.
 • FETAHAGIĆ, Sead: Traganje za istinom. Derviš Sušić: «Pobune». Veselin Masleša, Sarajevo, 1966. Odjek,XIX/1966, 21, 9.
 • FOGL, Ivan: Danilo u stavu mirno ili mogući razlozi uništenja žeđi za životom. Život, X/1961, 10-11, 660-664.
 • GAJEVIĆ, Dragomir: Jedna verzija Bosne. Derviš Sušić: «Pobune». Putevi,[Banja Luka], XIII/1966, 4, 365-369.
 • GOJER, Gradimir: Dramatičar Derviš Sušić. Derviš Sušić: «Jesenji vrt, Veliki vezir, Posljednja ljubav Hasana Kaimije, Baja i drugovi». Drame, Oslobođenje, Sarajevo, 1988, str. 5-13.
 • GORDIĆ, Slavko: Derviš Sušić: «Listopad». Sarajevo, 1987. Letopis Matice srpske, CLXIV/1988, CDXLI/?, 968-969
 • HANDŽIĆ, Izet: O stradanju bosanskog čovjeka. Derviš Sušić: Hodža strah, Sarajev, 1973. Putevi, [Banja Luka], XX/1974, 5, 350-452; – Život, XXIII/1974, 10, 481-482.
 • HROMADŽIĆ, Ahmet: Derviš Sušić: «Momče iz Vrgorca». Seljačka knjiga, (Sarajevo), 1953. Život, III/1954, 3, 16, 23-38.
 • IDRIZOVIĆ, Muris: Derviš Sušić: «Žestine». Sarajevo, 1976. Oslobođenje, XXXIII/1977, 10341 (19. II).
 • JANČIĆ, Miro: Derviš Sušić: «Posljednja ljubav Hasana Kaimije». Oslobođenje, XXXVII/1979, 25. XII.
 • JEKNIĆ, Dragoljub: Derviš Sušić: «Hodža strah». Sarajevo, 1973. Polja, XX/1974, 186-187, str. 33; – Stremljenja XV/1974, 6, 795-800.
 • JURIŠIĆ, Jakov: Između Stambola i Beča. Derviš Sušić: «Hodža strah». Svjetlost, Sarajevo, 1973. Odjek, XXVI/19783, 21, 16-17.; – Borba LII/1974, 203, (27. VII).
 • KASUMOVIĆ, Ahmet: Folklorni jezički elementi u djelima Derviša Sušića; Brazde, [Bijeljina], XXVII/1988, 45, 10; – Preveo Marko Kitevski. Sovremenost, (Skopje), XXXVIII/12988, 7-8, 42-44.
 • LEŠIĆ, Josip: Derviš Sušić. Pozorište [Tuzla], XXVI/1984, 1-2, 11-14.
 • Derviš Sušić, u: Drame. Svjetlost, Sarajevo, 1984/1985. str. 279-289 (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga, knj. 49).
 • LOVREN, Ljiljana: Neke jezičke karakteristike u romanu «Ja, Danilo» Derviša Sušiča. Jezik, [Zagreb], 1976-1977, 5, 149-153.
 • LUKIĆ, Dejan: Derviš Sušić: «Ja, Danilo». Život, IX/1960, 10, 733-735.
 • MAKSIMOVIĆ, Vojislav: Derviš Sušić: «Uhode», Sarajevo, 1971. Lica, IV/1971, 3-4, 172-174.
 • MARJANOVIĆ, Mirko: Derviš Sušić: «Žar i mir». Sarajevo, 1985. Oslobođenje, XLII/1985, 13435 (13. XI).
 • MIĆANOVIĆ, Slavko: Derviš Sušić: «S proleterima». Svjetlost, Sarajevo, 1950. Brazde, [Sarajevo], III/1950, 11-12, 868-870.
 • MILJANOVIĆ, Mira: Biografija – Bibliografija, u: Derviš Sušić: Ja, Danilo. Uhode. Svjetlost, Sarajevo, 1984/1985, str. 553-558 (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga, knj. 19).
 • MUZAFERIJA, Gordana: Savremena dramska književnost u Bosn i Hercegovini od 1945. do 1984. Hronologija i stilska periodizacija. Pozorište [Tuzla], XXVI/1984, 1-2, 111-118; 124-134.
 • NOVAKOVIĆ, Boško: Derviš Sušić «S proleterima». Letopis Matice srpske, CXXVI/1950, CCCLXV/5-6, 334-336.
 • PETROV NOGO, Rajko: Jedna vizija Bosne. Derviš Sušić: «Uhode». Svjetlost, Sarajevo, 1971. Odjek, XXIV/1971, 8, 16.
 • POPOVIĆ, Bogdan: Satirička ili humoristička proza. (Derviš Sušić: «Danilo u stavu mirno». Veselin Masleša, Sarajevo, 1961). Književne novine, n. s. XII/1961, 158 (16. XI).
 • RADANOVIĆ, Nenad: Derviš Sušić: «Pobune». Sarajevo, 1966, Oslobođenje, XXII/1966, 6606 (23. X).
 • RADOŠEVIĆ, Milenko: Pobune i revolucija. Život, VII/1968, 3, 67-71; 5, 54-56, 6, 77-80.
 • ŠIMUNOVIĆ, Pero: Derviš Sušić: «Hodža strah», Sarajevo, 1974. Oslobođenje XXXI/1974, 9239 (23. II).
 • ŠOP, Ivan: Derviš Sušić: «Ja, Danilo». Sarajevo, 1963. Književne novine, XV/1963, 202 (26. VII).
 • Ljubavi i vojne. Derviš Sušić: «Pobune». Veselin Masleša, Sarajevo, 1966. Književne novine, NS, XIV/167, 295 (18. II).
 • TRIFKOVIĆ, Risto: Satirički monolog Danila Lisičića. Izraz, V/1961, 7, 124-128.
 • Skice za književni portret Derviša Sušića. Odjek XXXVII/1974, 1, 4.
 • VEŠOVIĆ, Marko: Derviš Sušić: «Uhode». Sarajevo 1971. Večernje novine [Sarajevo], IX/1971, 96 (21. IV).
 • VUJAČIĆ, Marko: Derviš Sušić: «S proleterima». Književne novine, III/1950, 26 (27. IV).

Priredio Mustafa Ćeman, str. 279-283, u Derviš Sušić :Pobune. Sarajevo, Svjetlost, 1991 (Muslimanska književnost XX vijeka, knj. 16)

 

Preskoči na sadržaj