Upriličena izložba povodom 86. godine od rođenja književnika Derviša Sušića

P6030019

Danas je u prostorijama NUB „Derviš Sušić“ Tuzla postavljena izložba posvećena obilježavanju 86. godina od rođenja književnika Derviša Sušića. Posjetioci Biblioteke, pored svih književnih djela književnika Derviša Sušića, mogu pogledati i lične predmete koje je ovaj književnik koristio u svom stvaralaštvu. Ono što je posebno interesantno je izložena prepiska pisama između  književnika Derviša Sušića i Meše Selimovića.

Od 4. Aprila 2002. godine Biblioteka je dobila ime koje i danas nosi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

 

Derviš Sušić je rođen u Vlasenici 3. juna 1925. godine, gdje  je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Tuzli, a učiteljsku školu u Sarajevu. 1941. godine primljen je u SKOJ, a 1942. godine, kao đak sarajevske Učiteljske škole, odlazi s grupom učenika u partizane, što će imati znatnog uticaja na njegov književni svijet i tematsku zaokupljenost.

Poslije oslobođenja bio je omladinski rukovodilac, potom učitelj i novinar. Od 1949. do 1951. urednik je lista      Oslobođenje, a onda prelazi u Tuzlu gdje radi kao referent za kulturu i narodno prosvjećivanje, potom kao upravnik Gradske biblioteke u Tuzli.

Potom ponovo prelazi u Sarajevo i radi kao savjetnik CK SKBiH. Dobitnik je brojnih priznanja, između ostalih i Dvadesetsedmojulske nagrade, Nagrade ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a. bio je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Umro je u Tuzli 1990. godine.

 

 

 

Preskoči na sadržaj