Pokloni knjiga uručeni bibliotekama OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” i Domu penzionera Tuzla

Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla je u sklopu svojih aktivnosti u okviru obilježavanja oktobra, Mjeseca knjige, pripremila poklone za dvije biblioteke. Jedan poklon koji se sastojao od 125 knjiga različitog sadržaja za djecu osnovnoškolskog uzrasta  je uručen Osnovnoj školi “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Srnice Donje, Gradačac. Drugi poklon se sastojao od 110 knjiga različitog sadržaja dostavljen je Domu penzionera Tuzla i namijenjen je za potrebe Biblioteke korisnika Doma.

Izdvajanje knjiga za poklone je jedna od naših redovnih aktivnosti, čime kao glavna kantonalna biblioteka kontinuirano pomažemo razvoj biblioteka u našem okruženju.

Nadamo se da smo ovim bibliotekama bar malo obogatili knjižni fond i da će ih njihovi korisnici rado čitati. Našoj biblioteci su uručene prigodne zahvalnice od škole u Srnicama Donjim i Doma penzionera Tuzla.

Preskoči na sadržaj