Održana promocija knjige “Fenomen višestranačja u Bosni i Hercegovini”

Sinoć je u Biblioteci “Derviš Sušić” Tuzla održana promocija knjige “Fenomen višestranačja u Bosni i Hercegovini” autora prof. dr. Edhema Muftića, akademika Slave Kukića i psihologa Ibrahima Prohića.
O knjizi su govorili, pored autora akademika Slave Kukića i prof. dr. Edhema Muftića i promotori publikacije: prof. dr. Kadrija Hodžić i mr. Munib Efendić.
Pojetiocima se obratila i direktorica Bibliteke Derviš Sušić, Mirna Trifković, koja se zahvalila autorima na povjerenju da se ova promocija održi u Biblioteci u Tuzli, te najavila predstojeće aktivnosti Biblioteke.
Prof.dr.Edhem Muftić istakao je, da ono što je posebno privuklo pažnju pažljivih slušalaca jeste sadržaj i kvalitet publikacije koja nije samo dijagnosticirala stanje višestranačja u BiH, koje je karikaturalno i nakaradno,već što su sva tri autora predložili puteve prevladavanja stanja u zemlji.
Prema riječima prof.dr.Kadrije Hodžića, knjiga “Fenomen višestranačja u Bosni i Hercegovini”,autora u bosanskohercegovačkoj javnosti prpeoznatljive naučno-sociološke i publicističke provenijencije, vidljivo kao na čistom dlanu, konceptualizira genezu političke kulture i aktualiziranje političkog pluralizma Bosne i Hercegovine.

Preskoči na sadržaj