Održan sastanak sa potencijalnim članicama COBISS sistema

U srijedu 23. juna u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla održan je sastanak sa potencijalnim članicama COBISS sistema sa područja Tuzlanskog kantona, predstavnicima JU Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine i predstavnicima VIBIH centra sa sjedištem u Sarajevu. Na sastanku su smjernice prisutnima dali: dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, Mirna Trifković direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“, mr. Enisa Žunić i Nevenka Hajdarović, rukovoditeljica Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine.

COBISS sistem (kooperativni online bibliografski sistem i servis) je proizvod Instituta informacijskih znanosti “IZUM” iz Slovenije i predstavlja organizacioni model koji se koristi za povezivanje biblioteka u jedinstven bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, te ima mnoge funkcije virtualne biblioteke što predstavlja i sam vid poslovanja svake biblioteke danas.

Direktorica Biblioteke u svom obraćanju prisutnima izrazila je važnost uključenja svih  biblioteka Tuzlanskog kantona  u Cobiss sistem kako bi mogle obavljati bibliotečku djelatnost na savremeni način, a u skladu sa svjetskim trendovima poslovanja.

  • Ovaj sistem nudi brojne pogodnosti, a koje se prevashodno odnose na automatizaciju knjižne građe, mogućnost pretraživanja lokalnih i uzajamnih baza podataka, elektronsku posudbu knjižne građe, olakšano vršenje  revizije knjižnog fonda, kreiranje lokalnog online kataloga i rad na izgradnji uzajamnog kataloga, kazala je Trifković.
Preskoči na sadržaj