Najava promocije knjige „Bosanski labirint, kultura, rod i liderstvo“ dr. Zilke Spahić-Šiljak

promocija 1

Promocija knjige „Bosanski labirint, kultura, rod i liderstvo“ dr. Zilke Spahić-Šiljak održati će se u ponedjeljak 16.decembra u 19 sati u sali Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla.

O knjigama će govoriti:

  • Prof.dr.Zilka Spahić Šiljak,
  • Dr.sci. Adisa Delić, red.prof.,
  • Sanja Hajdukov, poduzetnica i vlasnica Erazmo Centra,
  • Mehmed Meša Pargan, književnik,
  • Mirna Trifković, prof.,direktorica Biblioteke

Dr. Zilka Spahić-Šiljak je intelektualka koja se bavi avangardnim temama roda, religije, ljudskih prava, politike, Islama, i izgradnje mira, s višegodišnjim iskustvom djelovanja u vladinom i nevladinom sektoru i akademskoj zajednici. Pored toga, ona je već skoro dva desetljeća angažirana u nevladinom sektoru na promociji ženskih ljudskih prava, multireligijskog dijaloga i pomirenja. Od 2012. godine boravi u Americi na postdoktorskom programu – Program ženskih studija u religiji na Harvard Univerzitetu sa posebnim fokusom na pitanja roda i izgradnje mira. Prije toga bila je angažirana u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (CIPS) Univerziteta u Sarajevu gdje je predavala na Religijskim studijama i Rodnim studijama.

Gđa Spahić Šiljak je koordinatorica projekata fondacije TPO (Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija)i profesorica na američkom sveučilištu Standford. Do sada je objavila veliki broj naučnih radova na bosanskom i engleskom jeziku u domaćim i međunarodnim publikacijama, kao što su: Sjaj ljudskosti – životne priče mirotvorki iz Bosne i Hercegovine (2013); Propitivanje ženskih, feminističkih i muslimanskih identiteta. Post-socijalistički konteksti u BiH i na Kosovu (2012); Žene, religije i politika. Analiza utjecaja interpretativnog religijskog naslijeđa judaizma, kršćanstva i islama na angažman žene u javnom životu i politici u BiH (2007); I vjernice i građanke (2009); Monoteističko troglasje: uvod u Judaizam, kršćanstvo i islam (2009).

Najnovija knjiga Bosanski labirint nastala je nakon višegodišnjih istraživanja liderstva te progovara o najvažnijem aspektu ženama lidericama.