Najava predavanja na temu: „Matična služba u bibliotekama Federacije BiH, uloga i značaj.“

biblioteka new one

U okviru obilježavanja „Mjeseca knjige“ JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla, organizuje predavanje na temu: „Matična služba u bibliotekama Federacije BiH, uloga i značaj“.

Učesnici su:

Hatidža Demirović, voditeljica Službe za razvoj matičnih poslova i edukaciju, Biblioteke Grada Sarajeva.
Midhat Kasap, prof., rukovodilac Službe za matične poslove, marketing i izdavaštvo u Gradskoj biblioteci Zenica .
mr.sc.Enisa Žunić, bibliotečki savjetnik, rukovodilac Službe za matične poslove i razvoj bibliotekarstva Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla.

Predavanje će se održati u prostorijama JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla u četvrtak 14.novembra 2019. godine u 13 sati.

Matična djelatnost biblioteka jedna je od najvažnijih i najodgovornijih funkcija odabranih biblioteka. Prema predviđenim zadacima koje obuhvata matična djelatnost biblioteka, je isključivo u svim svojim dijelovima razvojne djelatnosti s ciljem unapređivanja bibliotečkog poslovanja i obrade bibliotečke građe, bibliotečkog prostora i opreme, korisničkih usluga i djelovanja biblioteke u zajednici, izgradnje fondova, biblitekarstva kao struke odnosno bibliotekara i njihovog temeljnog i cjeloživotnog obrazovanja te izgradnje i unapređivanje mreža biblioteka na određenom području.

Stručno predavanje će omogućiti bibliotekarima da, zahvaljujući informacijama o ulozi i značaju Matične službe u bibliotekama, rade na razvijanju svojih znanja iz oblasti bibliotekarstva vezano za rad matičnih biblioteka, novih tehnologija, zakonskih regulativa, standarda, te da rade na jačem uspostavljanju Matičnih biblioteka kao socijalno i društveno odgovornih ustanova.

Time je moguće stvarati temelje strateškog planiranja, te treningom i upoznavanjem bibliotekare inovatore motivisati da razmjenjuju znanje, vrše planiranje i razvijaju projekte za nove neophodne bibliotečke usluge.
Sve to je regulisano Zakonima o bibliotečkoj djelatnosti na nivou Federacije BiH, kao i zakonima Kantona.