Leksikon „100 žena – 100 ulica po ženama“ promovisan u NUB „Derviš Sušić“ Tuzla

Leksikon „100 žena – 100 ulica po ženama“ promovisan je u četvrtak, 11. novembra 2021. godine u prostorijama Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla.

Organizator promocije je UG „HO Horizonti“ Tuzla, a publikacija je nastala u saradnji Inicijative „Mir sa ženskim licem“ i Foruma civilna mirovna služba (Forum ZDF). Ispred organizatora, promociju je moderirala i predstavila ovaj leksikon Merima Skokić, koja je ovom prilikom govorila o teškoćama pri traženju pisanih tragova o znamenitim ženama, ženama koje su pomjerile granice u svojim zajednicama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da posao oko bilježenja dostignuća ovakvih žena nije još dovršen, Skokić je dodala da ova publikacija ostavlja prostora za nova, proširena izdanja.

Mira Vilušić iz UG „HO Horizonti“ Tuzla, govorila je o dugogodišnjoj saradnji ženskih udruženja i aktivizmu u oblasti prava žena, te je ova publikacija jedan od rezultata predanog rada.

  • Biblioteka danas ostvaruje značajnu saradnju sa važnim ženskim nevladinim organizacijama. Povod za saradnju sa Udruženjem „HO Horizonti“ zasnovan je na zajedničkim nam ciljevima. Na obostrano zadovoljstvo, jedan od važnijih zajedničkih zadataka upravo je podizanje svijesi o važnosti njegovanja kulture sjećanja. A jedan od načina je i objavljivanje knjiga koje memorišu životopise važnih žena. Žena koje pripadaju različitim historijskim i kulturološkim prostorima. Udruženje Horizonti sjećanje na značajne žene njeguje kroz respektabilne i prepoznatljive programe i inicijative s jasnom namjerom da ženski narativ u javnom prostoru učini prepoznatljivim, a Biblioteka kroz svoju baštinsku funkciju Zavičajne zbirke, koja čuva dokumentacionu građu i knjige o svim onim važnim ženama koje su svojim umjetničkim stvaralaštvom, profesionalnim i ličnim doprinosima obilježile naš grad. Novi izdavački poduhvat Udruženja „Horizonti“ je Leksikon koji donosi popis značajnih žena, koji je nastao na relevantnim izvorima, pohranjenim unutar fondova Zavičajne zbirke. Za navedeno Udruženje, ova knjiga predstavlja poziv da se prilikom dodjeljivanja imena ulicama u našim gradovima, dosadašnja praksa treba mijenjati, jer žene zaslužuju da veći broj ulica nosi ime po njima. Za Biblioteku ovaj Leksikon predstavlja referentno djelo i vrijedno historiografsko polazište namijenjeno budućim istraživačima, rekla je Sabina Babajić iz Zavičajne zbirke NUB „Derviš Sušić“ Tuzla.

Ova publikacija će biti dostupna svima koji imaju namjeru da se upoznaju sa njenim sadržajem, ili se odluče da istražuju dalje, a sugrađani će je moći naći na policama NUB „Derviš Sušić“ Tuzla.

Preskoči na sadržaj