Informacioni centar

Glavni punkt Službe za rad sa korisnicima je Informacioni centar Biblioteke.

Otvoren je 28.12.2006. godine na svečanosti proslave 60 godina postojanja i rada JU NUB “Derviš Sušić” Tuzla.

Informacioni centar biblioteke su otvorili gradonačelnik Tuzle, g. Jasmin Imamović, i direktorica Biblioteke, gđa Enisa Žunić, a opremeljen je računarima za korisnike i zaposlenike Biblioteke.

Preskoči na sadržaj