Velike promjene u novinarstvu u posljednjih deset godina u SAD i šta te promjene mogu značiti za narod

P1010171

Američki kutak Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla

 

Održano predavanje na temu “Velike promjene u novinarstvu u posljednjih deset godina u SAD i šta te promjene mogu značiti za narod”

 

James Hagengruber, zamjenik atašea za kulturu pri Ambasadi SAD-a u BiH održao je danas predavanje u Američkom kutku NUB „Derviš Sušić“ Tuzla na temu “Velike promjene u novinarstvu u posljednjih deset godina u SAD i šta te promjene mogu značiti za narod”.

U SAD-u oko 25 posto novinara je izgubilo posao zbog pada prihoda od prodaje reklamnog prostora koji pogađaju cjelokupnu novinsku industriju.

James Hagengruber, zamjenik atašea za kulturu danas je govorio o utjecaju krize u novinarstvu na američku vladu i cjelokupnu vanjsku politiku, takođe je bilo riječi o novinarstvu u BiH i ulozi medija u oblikovanju politike.

I u narednom periodu u Američkom kutku NUB „Derviš Sušić“ Tuzla održavati će se predavanja na kojima će se obrađivati teme koje su zanimljive za  studente Univerziteta u Tuzli.

Preskoči na sadržaj