Poziv na promociju knjige „Rani rast i razvoj djece-značaj za mentalno zdravlje“

Pozivamo vas da svojim prisustvom omogućite medijsku prezentaciju knjige „Rani rast i razvoj djece-značaj za mentalno zdravlje“, autorice doc.dr. Mirjane Remetić, čija će se promocija održati u srijedu 12. oktobra 2022. godine, u 14:00 sati u konferencijskoj sali Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ u Tuzli.

Promocija knjige se održava u okviru 6. Tuzlanskih dana psihologije, koje ove godine organizuje Društvo psihologa u FBiH-Podružnica Tuzla u saradnji sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom „Derviš Sušić“ iz Tuzle. Promotori knjige su prof.dr. Tamara Efendić-Spahić sa Studijskog programa psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, te dr.sc. Jasmina Klebić iz Centra za rani rast i razvoj Doma zdravlja u Tuzli.

Knjiga predstavlja izuzetno važan dopinos u razumijevanju okolinskih i kontekstualnih faktora značajnih za optimalno odrastanje djece, ali istodobno je i važan iskorak u evidentiranju i opisivanju rizičnih markera koje je važno prepoznati kao otežavajuće odrednice zdravog rasta i razvoja djeteta. Kroz ovaj rukopis se možemo upoznati sa porodičnim kontekstom i njegovim značajem za zdravo odrastanje, ali i rizicima koje on može nositi ako iz nekih razloga nije u stanju odgovoriti na potrebe djeteta, značaj interakcije i sinhronizacije između skrbnika – posebno majke i djeteta za njegov rani rast i razvoj, te naglašavanje kvaliteta interakcije između djeteta i njemu značajnih osoba iz okruženja. Posebna pažnja je posvećena specifičnostima u razumijevanja potreba  djece bez roditeljskog staranja. Na takav način je autorica pružila značajne smjernice u razumijevanju značaja porodičnog konteksta za različite aspekte odrastanja, te posljedica sa kojima se dijete suočava kada isti nisu zastupljeni u njegovom odrastanju.  Ova knjiga će postati dio pozitivne prakse bolje budućnosti i kvalitetnijeg odrastanja svakog djeteta kojem je potrebna posebna pažnja kliničara iz bilo koje oblasti zaštite i unapređenja zdravlja djeteta.

S poštovanjem

Preskoči na sadržaj