Posjeta profesorice dr.Feyyaz Irandhot sa Univerziteta u Teheranu i predstavnika Ambasade I.R. Iran u Sarajevu

P1010707

Profesorica dr.Feyyaz Irandhot  sa Fakulteta za edukativne znanosti u Teheranu, Hamidreza Etminan, konzul za pitanja Ambasade Irana u Sarajevu,  Abil Kasem Muhtarijan, zamjenik atašea za kulturu, Abolghasem Mokhtarian, član administrativno – tehničkog osoblja, Merisa Šehić, sekretar, Haledi Behman organizator Kulturnog centra I.R.Iran u Sarajevu i Elvir Musić urednik časopisa za iransku kulturu „Beharistan“, posjetili su u Iranski kutak NUB „Derviš Sušić“ Tuzla, gdje  su se upoznali sa njegovim radom i trenutnim aktivnostima kao i planom za  obilježavanje 65 godina postojanja i rada Biblioteke.

Profesorica Irandhot, istakla je svoje zadovoljstvo što Iranski kutak u Biblioteci služi kao spona između dvije kulture, jer knjige pomažu ljudima da se bolje razumiju. –„Svaki pojedinac u svijetu nije u mogućnosti da upozna druge ljude i kulture, jedino mu knjige mogu pomoći u tome.  Tuzlanska biblioteka čini uslugu Irancima što upoznaje svijet sa našom kulturom“, riječi su profesorice Irandhot.

Ambasada I.R Iran u Sarajevu i Kulturni Centar I.R.Iran u Sarajevu pomagati će i dalje rad Iranskog kutka  u NUB „Derviš Sušić“ Tuzla, u vidu tehničke opreme, nabavke knjižnog fonda, te održavanja kulturnih manifestacija.

 

Preskoči na sadržaj