Kasim Begić

Kasim Begić rođen je 1954. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1976. Magistrirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beogradu 1979., a na istom fakultetu je i doktorirao 1981. godine….

Read More

Krešimir Bagić

Krešimir Bagić (1962) objavio je zbirke pjesama Svako je slovo kurva (s B. Gregorićem) 1988; Između dva snažna dima, 1989; Krošnja, 1994. i Bršljan 1996; znanstvene studije Živi jezici 1994. i Umijeće osporavanja….

Read More

Nasiha Džumbur

Knjiga Nasihe Džumhur-Vasić skromnog naslova “Mojoj Tuzli”, zamišljena je tako da prvo oživi svijest o nama samima, a onda opažanjima i činjenicama uzetim iz života pokaže snagu osjećanja i ljubavi prema čovjeku….

Read More

Samir Delibegović-Dedić

VOJNIK je solilokvij čovjeka koji nije dobio priliku da o sebi odlučuje. To je i paradigmatična priča o Bošnjaku koji je ratovao za tuđe carevine, zemlje i granice, ludo smione vojničke planove zasnovane na njegovoj hrabrosti i poslušnosti…

Read More

Šimo Ešić

Nema za Ešića dovoljno jakog razloga da se na život gleda bez optimizma. Jer, odvajkada, pa čak i u vrijeme najvećih ljudskih katasrofa, uvijek je bilo neusporedivo više razloga za život nego za nešto što nije život….

Read More

Gračanički glasnik

Rekli su o časopisu “Gračanički glasnik”: Gračanički glasnik se nametnuo i naučnoj i stručnoj javnosti, iako mu to, bar u početku, nije bio prevashodno cilj. Nema sumnje, tome je doprinio Savjet Časopisa i Redakcija…

Read More

Sead Hambiralović

“Višegodišnje ogledanje u tri umjetnosti doživljavao sam kao jednu veliku privilegiju. Na koncu se to pokazalo i kao sretna okolnost kada mi je bilo najteže. Po strani neka ostane upit kako sam to sve stizao….

Read More

Marinko Koščec

Marinko Koščec, rođen 1967. u Zagrebu, autor je romana Otok pod morem (Feral Tribune, 1999) te zbirke eseja i prijevoda Skice za portret francuske proze na prijelomu stoljeća (Konzor, u pripremi)….

Read More

Izdavački projekat Ko je ko

Izdavački projekat Ko je ko u Bošnjaka donosi podatke koji se odnose na žive Bošnjake i na sredine na kojima su oni stoljećima živjeli. Projektom su također obuhvaćeni i Bošnjaci koji žive izvan Bosne i Hercegovine…

Read More

Janko Polić Kamov

(1886 – 1910)

Izdanja djela

  • PSOVKA (pjesme), Zagreb, 1907.
  • IŠTIPANA HARTIJA (pjesme), Zagreb, 1907
  • ….

Read More