Održana javna tribina na temu: „Etika i poslovanje sadašnjosti i budućnosti“

P2210008

Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla

 

Održana javna tribina na temu: „Etika i poslovanje sadašnjosti i budućnosti“

 

U organizaciji nevladine organizacije „Djeca stubovi svijeta“ u sali NUB „Derviš Sušić“ Tuzla održana je javna tribina na temu „Etika i poslovanje sadašnjosti i budućnosti“. Na tribinu su učestvovali dr. Rifat, Klopić, profesor na Ekonomskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, Fatima Hukić, predsjednica NVO „Djeca  stubovi svijeta“ i učenici srednjih škola iz Tuzle.

Članovi Nevladine organizacije „Djeca stubovi svijeta“ promoviraju mišljenje da je neophodno ulagati  znanjem u djecu, kako bi bili čvrsti stubovi svijeta.

„Moral se kod djece razvija najprije preko porodice, ali i uz pomoć obrazovanja.  Djeca ne smiju ispravljati greške svojih roditelja, nego se na njih mora prevetivno utjecati kako bi bili moralni ljudi. Odgoj je najkompleksniji zadatak čovječanstva, a sve ostalo je nadgradnja“, istakla je predsjednica NVO „Djeca stubovi svijeta“, gospođa Fatima Hukić.

Poslovna etika se može definirati kao primjena općeprihvaćenih etičkih načela u procesu poslovanja pojedinaca i preduzeća.P2210015

Profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dr. Rifat Klopić takođe je govorio o moralu, ali sa posebnim akcentom na moral u poslovanju.

 „ Direktori  i vlasnici najboljih kompanija na svijetu su ljudi koji nemaju problema sa zakonom i koji ne krše moralne i društvene norme, rekao je profesor Klopić, koji je zaključio da se društvene zajednice moraju pobrinuti o uvođenju predmeta u škole  koji govore o etici i moralu, jer se ovoj temi mora posvetiti dužna pažnja.

Predstavnicima škola nakon završene rasprave uručeni su certifikati za učešće na javnoj tribini.

Preskoči na sadržaj