Održan Info dan iz Programa Zajednice Kultura

P1010046

P1010058Vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizirali su Info dan na kojem je predstavljen Program Kultura 2007 – 2013. Radi se o programu Evropske Unije koji ima za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog na zajedničkoj kulturnoj baštini, jačanjem saradnje između kulturnih radnika, stvaralaca i institucija.  U ime Vlade TK i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK ,obratio se  gospodin Mirsad Bakalović, savjetnik premijera u Vladi TK,  o Programu je govorio Edin Veladžić, stručni savjetnik za evropske integracije i međunarodnu kulturnu saradnju u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine .

Podrška je namjenjena javnim institucijama kulture, profesionalnim udruženjima, istraživačkim centrima i univerzitetima.

„Vlada TK je svjesna finansijske situacije kako u BiH tako i u Tuzlanskom kantonu i pokrenula je aktivnosti vezane za  unapređenje međunarodne saradnje sa regijama iz okruženja rekao  je gospodin Mirsad Bakalović, savjetnik premijera u Vladi TK koji je napomenuo da je u toku  edukacija  uposlenika Vlade TK , ministarstava, javnih ustanova čiji je osnivač Vlada TK te udruženja građana i NVO sektora s ciljem omogućavanja pristupa međunarodnim fondovima i fondovima EU, Kultura 2007 – 2013.

Projekat Kultura 2007 – 2013 – pristup BiH, ciljeve, aktivnosti i strukturu upravljanja Programom, predstavio je Edin Veladžić, stručni savjetnik za evropske integracije i kulturnu saradnju u Ministarstvu civilnih poslova BiH, koji je istakao da je BiH krajem 2010. godine potpisala Ugovor sa EU kojim je stekla pravo na apliciranje u projektima kada je u pitanju kultura.

„Evropska Unija ima za cilj ubrzanje evroatlanskih integracija unutar prostora Evropske Unije. Cilj ovih programa jeste ubrzanje procesa integracija zemalja nečlanica Evropske Unije“, riječi su gospodina Veladžića.

Prva javna ustanova u Federaciji BiH koja je dobila grant EU za Program kulture 2007 – 2013 u okviru programskih aktivnosti je Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Iskustva, tok i načine  apliciranja  prisutnima je prezentirala direktorica NUB „Derviš Sušić“ Tuzla, mr. Enisa Žunić. Sredstva koja su Biblioteci odobrena od strane EU namjenjena su digitalizaciji kulturnog nasljeđa, a partneri Biblioteke u ovom projektu su Biblioteka grada Beograda, Gradska knjižnica Rijeka, Instytut Chemii Bioorganizej Akademii Nauk iz Poljske, Narodna i univerzitetska biblioteka RS-a i Veria Central Public Library iz  Velike Britanije.

Preskoči na sadržaj