Obilježavanje jubileja 15 godina postojanja i rada Austrijske biblioteke

img036

PB130128

Poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Narodna i univerzitetska biblioteka “ Derviš Sušić “ Tuzla postaje otvorenija za širu javnost ne samo na području Tuzle, TK, Bosne i Hercegovine, nego i za Evropu i svijet.

Zahvaljujući Upravi i menadžmentu, kao zaposlenicima  Biblioteke, od 1996. godine u okviru Narodne i univerzitetske biblioteke “ Derviš Sušić “ Tuzla formiraju se Odjeljenja knjiga na stranim jezicima, kao izraz potrebe za uspostavljanjem dugoročne međunarodne saradnje na kulturnom i naučno-obrazovnom planu.

Austrijska biblioteka djeluje od 1996. godine, zahvaljujući zajedničkim ulaganjima i naporima Biblioteke, Općine Tuzla, Tuzlanskog kantona i Vlade Republike Austrije. Austrijsku biblioteku u Tuzli zvanično je otvorio gospodin Alois Mock, ugledni diplomata, dugogodišnji ministar inostranih poslova Republike Austrije i počasni građanin grada Tuzle.

Austrijska biblioteka u Tuzli je prva takva biblioteka u Bosni i Hercegovini. Nešto kasnije otvorena je i u Sarajevu, a potom i u Banja Luci. Projekat formiranja Austrijskih biblioteka je dugogodišnji projekt  vlade Republike Austrije i do sada je na području istočne i jugoistočne Evrope formirana 61 austrijska  biblioteka.

Fond Austrijske biblioteke formiran je, i proširuje se prema kriterijima i uz finansijsku podršku austrijske vlade, koja je pored knjiga i časopisa donirala tehničku opremu i drugi materijal za rad Austrijske biblioteke.  Knjižni fond se sastoji od oko 5000 knjižnih jedinica, ali odjel raspolaže i značjnim brojem videokaseta, audiokaseta i CD-ova na njemačkom jeziku, koji kao cjelina daju reprezentativnu sliku stvaralaštva, autorski ili tematski vezanog za Austriju. Najveći dio fonda Austrijske biblioteke čine knjige iz lijepe književnosti, historije i geografije,filozofije, psihologije, umjetnosti i dr.

Austrijska biblioteka Tuzla održava kontinuiranu saradnju sa Ministarstvom vanjskih poslova iz Beča, kao i Ambasadom Republike Austrije u Bosni i Hercegovini. Institut za istočnu i jugoistočnu Evropu iz Beča organizuje svake godine seminare bibliotekara Austrijskih biblioteka u R. Austriji na kojima se bibliotekari upoznaju sa austrijskim književnim stvaraocima i njihovim djelima.

Korisnici Austrijske biblioteke su studenti Odsjeka za njemački jezik i književnost, učenici osnovnih i srednjih škola, kao i svi građani koji znaju ili žele naučiti njemčki jezik.

Pored svakodnevnog rada sa korisnicima u opisu rada ovog odjela je i katalogizacija knjižnog fonda u cilju formiranja virtualnih biblioteka koje bi korisnicima omogućavale nesmetano pretraživanje i uvid u postojeći fond. Isto tako, na ovaj način se ostvaruje povezanost Austrijskih biblioteka i svaki bibliotekar ima mogućnost pretraživanja, ali i preuzimanja već kreiranih zapisa druge biblioteke što doprinosi bržoj obradi knjižnog fonda. Bibliotečki fond Austrijske biblioteke je obrađen i nalazi se u Kooperativnom online bibliografskom servisu COBISS-u,  te je dostupan za pretraživanje itd. U cilju snažnije javne promocije aktivnosti Austrijske biblioteke Tuzla organiziraju se predavanja, izložbe, promocije i drugi književni programi kao i kursevi njemačkog jezika, posjete učenika osnovnih i srednjih škola Tuzle i Tuzlanskog kantona kao i profesora i studenata Odsjeka za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Do sada smo imali priliku u više navrata ugostiti austrijske i njemačke književnike: Alfreda Komareka (Alfred Komarek), Jozefa Haslingera ( Josef Haslinger) Gerta Jonkea (Gert Jonke ), Juli Ce (Juli Zeh), Folke Tegethofa ( Folke Tegethoff), ali i druge ugledne ličnosti iz kulturno političkog života         R. Austrije i BiH.

Uz finansijsku podršku Austrijske kooperacije za nauku, kulturu i obrazovanje 2008. Godine adaptiran je i proširen  prostor Austrijske biblioteke površine od oko 100 metara kvadratnih.

U ovoj, 2011. godini Austrijska biblioteka obilježava jubilej – 15 godina postojanja i rada (1996 – 2011) koji će obilježiti realizacijom značajnih kulturnih aktivnosti.

 

Fotografije sa otvaranja Austrijske biblioteke 1996 godine:

img037

Preskoči na sadržaj