Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla omogućila korištenje EBSCO baze podataka svim korisnicima interneta

image001

Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla omogućila je svojim korisnicima i drugim građanima koji se služe internetom korištenje EBSCO baze podataka besplatno i sa vlastitih računara.

EBSCO baze su jedan od vodećih svjetskih agregatora (sakupljača) baza punog teksta časopisa, bibliografskih baza, magazina i drugih tekstova koje omogućavaju pretraživanje članaka sa preko 7000 tekućih naslova periodike uključujući preko 3000 referentnih časopisa iz raznih oblasti, između ostalih i MEDLINE.

 Oni koji žele da koriste naučne baze podataka treba da posjete  web  stranicu Biblioteke, www.nubt.ba i izaberu logo EBSCOhost baze podataka (referensne bibliografske i ful-tekst baze podataka iz raznih naučnih oblasti).

EBSCOhost baze podataka se mogu pretraživati u Biblioteci od 1999. godine, međutim isključivo sa računara u Biblioteci, što je ograničavalo zainteresovane korisnike, koji su morali doći u Biblioteku.  Da bi udovoljila potrebama svojih korisnika, prvenstveno profesora i studenata brojnih fakulteta – članova Univerziteta u Tuzli. Biblioteka je proširila mogućnost pristupa EBSCO bazi, tako da ne moraju dolaziti u Biblioteku da bi vršili pretraživanja. Od aprila 2011. godine sve resurse EBSCO baze možete pretraživati iz vaših učionica, ureda, Intrernet kafea, klubova, iz udobnosti svoje sobe…

Korisnici koji su pretraživali EBSCO su uglavnom bili različiti naučni radnici, istraživači i profesori fakulteta. Sve veća zainteresovanost studenata za izradu seminarskih i diplomskih radova, te širokog spektra stručnjaka raznih profila vezanih za poslovno i ekonomsko okruženje, doveli su do povećane zainteresovanosti za stručnim člancima iz naučnih oblasti vezanih za područje Tuzle, Kantona i šire (medicina, elektrotehnika, rudarstvo, hemija, ekonomija, obrazovanje, prehrana itd.).

Nova mogućnost pristupa EBSCO bazi sa bilo kojeg računara predstavlja veliki napredak u pružanju usluga svim građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona, naročito akademskim građanima, te je veliko dostignuće u razvoju automatizovanja bibliotečkog poslovanja Biblioteke i pružanja usluga korisnicima elektronskim putem.

Preskoči na sadržaj