Najava događaja u NUB “Derviš Sušić” Tuzla

Denise Lowery , regionalni službenik američkog State Departmenta za engleski jezik za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, sa sjedištem u Ambasadi SAD-a u Budimpešti, susresti će se u četvrtak 1.decembra 2011. godine u 11 sati u Američkom kutku, sa predstavnicima  Pedagoškog zavoda Tuzla,  studentima  engleskog jezika i književnosti  na Univerzitetu u Tuzli, američkim lektorom i članovima Asocijacije profesora engleskog jezika Tuzlanskog Kantona.
 
Cilj ovog susreta je da se pomognu i podrže domaće institucije koje su u uključene u proces nastave  engleskog jezika i da se podigne kvalitet nastave engleskog jezika uz pomoć Američke ambasade.

Preskoči na sadržaj