Informativna sesija o programima akademske razmjene koje nudi Vlada SAD-a.

thumb_21010

 

Sutra će se u okviru „Sedmice međunarodnog obrazovanja“ koja traje od 15. do 19. novembra, u  prostorijama  Američkog kutka, NUB „Derviš Sušić“ Tuzla, od 11 sati  održati informativna sesija o programima akademske razmjene koje nudi Vlada SAD-a.

medium_20101

Koordinator za akademske razmjene u Ambasadi SAD-a u Sarajevu Paša Lejlić, lektorica za engleski jezik Marsha Sprague i dvoje bivših učesnika programa razmjene sponzoriranih od strane Vlade SAD-a govorit će zainteresiranim učenicima, studentima i široj javnosti o obrazovanju u Americi i prilikama za međunarodno obrazovanje koje nude Vlada SAD-a i druge institucije.

Preskoči na sadržaj