Kontakt centar: +387 (35) 272-626 - Email: nubtz@bih.net.ba

 • Slide 1

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 2

  Biblioteka je član Saveza balkanskih biblioteka BLU.

 • Slide 3

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 4

  Članovi biblioteke mogu korisiti internet.

 • Slide 5

  Kod nas možete pretraživati EBSCO bazu podataka.

 • Slide 6

  Američki kutak raspolaže sa 160 m2 savremeno uređenog prostora i ručno izrađenim policama sa 3.000. knjiga, kao i časopisima, multimedijalnim enciklopedijama...

 • Slide 7

  U Biblioteci postoje Američki kutak, Austrijska, Iranska i Turska Biblioteka sa stotinama knjiga, časopisa, enciklopedia, DVD i CD...

nubt2


Matični poslovi bibliotečke djelatnosti

prema Zakonu o bibliotečkoj djelatnosti i podzakonskim aktima

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti jasno je odredio poslove i zadatke ove djelatnosti, načine na koje se ona vrši, nosioce djelatnosti i uslove u kojima ova  djelatnost može funkcionisati. Polazeći od postojeće bibliotečke infrastrukture, kao i sadašnjeg stepena razvijenosti bibliotekarstva u Federaciji BiH, odnosno Tuzlanskom kantonu, zakonodavac je utvrdio principe i elementa bibliotečko-informacionog sistema, kao savremenog načina funkcioniranja biblioteka, te instrumente i načine međusobnog povezivanja i komuniciranja biblioteka u sistemu.

Pravni okvir za ostvarivanje matične funkcije u JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla regulisan je 2000. godine, donošenjem Zakona o bibliotečkoj djelatnosti Tuzlanskog kantona, koji članom 26 definiše obavljanje matične funkcije kao zakonske obaveze.

Posebno mjesto i značaj u okviru postojeće bibliotečke infrastrukture pripada Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla, kao nociocu, odnosno središnjoj tački sistema  u matičnim poslovima bibliotečke djelatnosti koji obezbjeđuju razvoj, unapređenje, jedinstvo  i međusobnu povezanost biblioteka na područiju opština, kantona, FBiH. Matični poslovi su direktno u funkciji  bibliotečko-informacionog sistema, a biblioteke koje ih obavljaju su osnovne poluge u funkcionisanju sistema.

Zakon i podzakonski akti određuju matične poslove bibliotečke djelatnosti kao i biblioteke koje treba ili mogu da obavljaju te poslove.

Kantonalni zakon o bibliotečkoj djelatnosti („ Službene novine tuzlanskog Kantona“, broj 6 / 2000. godinu ) ( članovi   26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33 )  definišu Narodnu i univerzitetsku biblioteku „Derviš Sušić“ Tuzla kao matičnu za područje Tuzlanskog kantona za jedinstvo i integritet bibliotečke djelatnosti i funkcionisanje bibliotečko-informacionog sistema.

 

Matični poslovi u  Kantonalnoj biblioteci

 

Biblioteka Kantona je javna ustanova koju osniva Skupština Kantona.

Biblioteka Kantona je centralna matična biblioteka za područije Kantona, a prema namjeni je javna i univerzitetska biblioteka.

Matične poslove unutar  Kantona obavljaće samostalna, javna biblioteka sa razvijenom djelatnošću. Ove poslove biblioteka obavlja angažujući sve postojeće stručne službe i stručni potencijal, a neposredno putem  Matične službe, koja je formirana unutar biblioteke koji je definisan i Pravilnikom o radu biblioteke.

Ovako razvijena biblioteka je matična svim svojim potencijalom i nadležna je za sve javne biblioteke ( samostalne i nesamostalne, tzv. biblioteke u „sastavu“ ),   zatim specijalne ( osim fakultetskih ), te školske biblioteke ( osnovnih i srednjih škola ) sa područja  Tuzlanskog kantona.

Zadaci  matične biblioteke su: 

                                               

- objedinjavanje i povezivanje  biblioteka na području na kojem matična biblioteka djeluje ( evidentiranje biblioteka koje ispunjavaju uslove iz podzakonskih akata, koordinacija na poslovima planiranja, nabavke, formiranje kataloga );

- unapređivanje stručnog rada ( pružanje stručne pomoći, vršenje stručnog nadzora i staranja o stručnom usavršavanju zaposlenika );

- organizuje naučnoistraživački rad iz bibliotečko-informacione djelatnosti i izrađuje projekte bibliotečko-informacionog sistema u Kantonu, te objavljuje rezultate tog rada;

- daje  upustva o primjeni međunarodnih standarda u bibliotečkoj djelatnosti;

- pruža stručnu pomoć bibliotekama i izrađuje metodska upustva, normative i standarde za organizovanje stručnog rada, uvođenje i primjenu računarske i druge tehnike, kao i za projektovanje i opremanje prostora;

- obavlja  stručni nadzor nad radom biblioteke i stara se o primjeni standarda i normativa iz bibliuotečke djelatnosti;

- pomaže  transformaciju postojećih i stvaranje novih biblioteka.

- koordinira radom matičnih biblioteka;

- podstiče i organizuje saradnju biblioteka u Kantonu na koordinaciji nabavke, prikupljanju, obradi i protoku informacija i na međubibliotečkoj pozajmici;

- prati i proučava stanje, potrebe i uslove rada i razvoja biblioteka u Kantonu, priprema i informativno-analitičke materijale i predlaže mjere za unapređenje bibliotečke  djelatnosti;

- obrazuje korisnike bibliotečko-informacionog sistema i sistema naučnotehnoloških informacija;

- vodi dosije o bibliotekama Kantona;

- koordinacija i saradnja sa Razvojnom  službom Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine,  bibliotekama Federacije BiH,  Matičnim bibliotekama Kantona,   i Matičnim bibliotekama regije;

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti i Pravilima biblioteke.


Enisa_Zunic1

JU Narodna i univerzitetska biblioteka   

„Derviš Sušić“ Tuzla

Služba za matične poslove

i razvoj bibliotekarstva

Rukovodilac: Mr.sc. Enisa Žunić,

bibliotečki savjetnik

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

O nama

slika za footer

Od osnivanja, 1946. godine, Narodna biblioteka Tuzla uspješno obavlja zadatke nosioca razvoja bibliotečke djelatnosti na tuzlanskom području, djelujući u funkciji općeg obrazovanja, informiranja i zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva.

Kontakt informacije

Ul. Mihajla i Živka Crnogorčevića 7,
75 000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 (35) 272-626

Direktor: +387 (35) 266-343

Tehnički sekretar: +387 (35) 252-644

Fax: +387 (35) 273-190

Radno vrijeme: Pon. - Pet.: 08 - 18 (rad sa korisnicima);
Subota i Nedjelja: Zatvoreno.