Kontakt centar: +387 (35) 272-626 - Email: nubtz@bih.net.ba

 • Slide 1

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 2

  Biblioteka je član Saveza balkanskih biblioteka BLU.

 • Slide 3

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 4

  Članovi biblioteke mogu korisiti internet.

 • Slide 5

  Kod nas možete pretraživati EBSCO bazu podataka.

 • Slide 6

  Američki kutak raspolaže sa 160 m2 savremeno uređenog prostora i ručno izrađenim policama sa 3.000. knjiga, kao i časopisima, multimedijalnim enciklopedijama...

 • Slide 7

  U Biblioteci postoje Američki kutak, Austrijska, Iranska i Turska Biblioteka sa stotinama knjiga, časopisa, enciklopedia, DVD i CD...

Digitalni katalog COBISS/OPAC

digitalni_katalog_cobiss_opacU integralnom procesu pretraživanja dostupni su lokalni katalog (obuhvata podatke o građi kojom raspolaže NUB "Derviš Sušić" Tuzla) i uzajamni katalog (obuhvata podatke o fondovima onim bosanskohercegovačkim bibliotekama koje su učesnice COBISS.net-a). Katalog je dostupan na Internetu, na adresi bh.cobiss.net.  

Budući da proces retrospektivne obrade bibliotečkih fondova još nije u potpunosti završen, digitalni lokalni katalog ne daje potpunu sliku o fondovima Biblioteke. Izdanja objavljena poslije 1996. godine obrađena su u potpunosti, a starija izdanja u našem fondu samo selektivno, u skladu sa planom retrospektivne katalogizacije.

U prostoru Biblioteke digitalni katalog možete samostalno koristiti na računarima u Informacionom centru, a bibliotečki radnici će za Vas izvršti pretraživanje na svim punktovima za neposredan rad sa korisnicama (Centralno odjeljenje, Opšta čitaonica, Dječije odjeljenje, Zavičajna zbirka, Periodika, Američka, Austrijska, Iranska i Turska biblioteka).

Sistem lisnih kataloga

Potpunu sliku fondova daju klasični javni katalozi smješteni u prostoru Opšte čitaonice i u holu Biblioteke.

Monografske publikacije predstavljene su u:

 • abecednom autorskoimenskom katalogu i
 • stručnom katalogu, uređenom po sistemu Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK).

Periodične publikacije predstavljene su u:

 • abecednom katalogu naslova i
 • stručnom katalogu po sistemu UDK.

Upute za pretraživanje kataloga i pomoć pri pronalaženju bibliotečke građe dat će Vam bibliotekari iz Službe za rad sa korisnicima.

Služba za nabavku i obradu bibliotečke građe

Osnovni zadaci ove službe jesu tijesna saradnja njena dva izvršna segmenta, nabavke i obrade građe, sa Službom za rad sa korisnicima, prateći nove tehnologije i uvodeći inovacije u bibliotečko poslovanje. Pri tome se provodi nabavna politika kuće i vrši izbor građe na osnovu prikupljenih i analiziranih zahtjeva korisnika, ponuda izdavača ili autora lično, uz stručni rad Komisije za nabavku bibliotečke građe; vrši se organizacija fonda, kao i pročišćavanje i izlučivanje fonda. U izvršavanju ovih poslova vrši se nabavka prema svim njenim vidovima - od kupovine, preko obaveznog primjerka bosanskohercegovačkih izdanja, poklona, do razmjene.

Obrada bibliotečke građe podrazumijeva bibliografsku obradu, počevši od njene pripreme za automatsku obradu, sadržajnu analizu za potrebe klasifikacije, predmetne obrade, te izgradnju informacionih izvora - bibliotečkih kataloga, pomoću kojih Biblioteka otkriva sadržinu svojih fondova i na taj način omogućava njihovo korištenje. U svom radu služba koristi programsku opremu COBISS i učestvuje u izgradnji sistema uzajamne katalogizacije biblioteka Bosne i Hercegovine, pri čemu se primjenjuju savremeni svjetski standardi. Obrada građe se vrši pomoću Compaq AlphaStation servera i mreže personalnih računara, termal printera, kao i druge računarske opreme.

Obrada bibliotečke građe odvija se kroz dva odvojena toka - obradu monografskih i obradu serijskih publikacija.

Bibliotečka obrada monografskih publikacija odvija se kroz dva usklađena procesa: tekuću obradu, kompjuterski obrađenu novonabavljenu građu i retrospektivnu obradu knjiga, nabavljenih i klasično obrađenih prije sredine 1996. godine, kada je NUB "Derviš Sušić" Tuzla započela sa upotrebom programske opreme COBISS za katalogizaciju građe, koju je zajedno sa računarskom i komunikacijskom opremom Biblioteci donirao Institut informacijskih znanosti IZUM Maribor, Slovenija.

Prilikom obrade monografskih publikacija slijedi se organizacioni model koji se razvija od septembra 1999. godine i koji podrazumijeva postojanje dvaju grupa izvršilaca - katalogizatora I (pored poslova formalne kataologizacije obavlja i poslove sadržinske obrade) i katalogizatora II (obavlja poslove formalne katalogizacije), kao i knjižničara. Uz potpuno angažiranje navedenih izvršilaca unutar Službe, prisutno je i djelimično angažiranje na poslovima obrade kolega unutar Službe za rad sa korisnicima koji dijelom obrađuju građu iz fondova stranih zbirki, te Zavičajne zbirke i Periodike.

Rukovodilac Službe: Amira Omerćehajić, bibliotekar

O nama

slika za footer

Od osnivanja, 1946. godine, Narodna biblioteka Tuzla uspješno obavlja zadatke nosioca razvoja bibliotečke djelatnosti na tuzlanskom području, djelujući u funkciji općeg obrazovanja, informiranja i zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva.

Kontakt informacije

Ul. Mihajla i Živka Crnogorčevića 7,
75 000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 (35) 272-626

Direktor: +387 (35) 266-343

Tehnički sekretar: +387 (35) 252-644

Fax: +387 (35) 273-190

Radno vrijeme: Pon. - Pet.: 08 - 18 (rad sa korisnicima);
Subota i Nedjelja: Zatvoreno.