Kontakt centar: +387 (35) 272-626 - Email: nubtz@bih.net.ba

 • Slide 1

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 2

  Biblioteka je član Saveza balkanskih biblioteka BLU.

 • Slide 3

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 4

  Članovi biblioteke mogu korisiti internet.

 • Slide 5

  Kod nas možete pretraživati EBSCO bazu podataka.

 • Slide 6

  Američki kutak raspolaže sa 160 m2 savremeno uređenog prostora i ručno izrađenim policama sa 3.000. knjiga, kao i časopisima, multimedijalnim enciklopedijama...

 • Slide 7

  U Biblioteci postoje Američki kutak, Austrijska, Iranska i Turska Biblioteka sa stotinama knjiga, časopisa, enciklopedia, DVD i CD...

Informacioni centar

Glavni punkt Službe za rad sa korisnicima je Informacioni centar Biblioteke, a opremeljen je računarima za korisnike i zaposlenike Biblioteke.

Više

Posudba

Centralno posudbeno odjeljenje, odjeljenje za djecu sa čitaonicom, odjeljenje knjige na stranim jezicima (strane zbirke).

Više

Baze podataka

U Biblioteci možete pretraživati EBSCOhost® * baze podataka (referensne bibliografske i ful-tekst baze podataka iz raznih naučnih oblasti).

Više

Derviš Sušić

.

Derviš Sušić je rođen u Vlasenici 3. juna 1925. godine, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Tuzli, a učiteljsku školu u Sarajevu. 1941. godine primljen je u SKOJ, a početkom 1942. godine postaje borac I proleterske brigade. Poslije oslobođenja bio je omladinski rukovodilac, potom učitelj i novinar. Od 1949. do 1951. urednik je lista Oslobođenje, a onda prelazi u Tuzlu gdje radi kao referent za kulturu i narodno prosvjećivanje, potom kao upravnik Gradske biblioteke. Potom prelazi u Sarajevo i radi kao savjetnik u CK SKBiH.

Dobitnik je brojnih priznanja, između ostalih i Dvadesetsedmojulske nagrade, Nagrade ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a. Bio je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Umro je u Sarajevu 1990. godine.

BIBLIOGRAFIJA

 • JABUČANI. Zadružno izdavačko preduzeće, Sarajevo, 1950.
 • S PROLETERIMA. Svjetlost, Sarajevo, 1950.
 • MOMČE S VRGORCA. Seljačka knjiga, Sarajevo, 1953.
 • JA, DANILO. Beletra, Sarajevo, 1960; - 2. izd. Veselin Masleša, 1963; - Prijevod na njemački. Zürich, 1967; - 3. izd. Ja Danilo. Veselin Masleša, Sarajevo, 1969; - En Danilo. Budapest, 1970; - Danilo und die Weltgeschichte. Roman. München - Wien, 1966; - Jo, bosnoleku partyzant. Warszawa, 1975; - Moskva, 1982; - Ja, Danilo. Veselin Masleša, Sarajevo, 1983; - Oslobođenje, Sarajevo, 1984; - Ja, Danilo. Uhode. Svjetlost, Sarajevo, 1984/1985; - Oslobođenje, Sarajevo, 1989.
 • DANILO U STAVU MIRNO. Veselin Masleša, Sarajevo, 1961.
 • TEFERIČ. Svjetlost, Sarajevo, 1963.
 • KURIR. Roman za djecu. Veselin Masleša, Sarajevo, 1964; 1969; 1976.
 • DRUGARICA ISTORIJA. Scenska igra za djecu. Narodno pozorište, Tuzla, 1965.
 • POBUNE. Veselin Masleša, Sarajevo, 1966.
 • UHODE. Svjetlost, Sarajevo, 1971; - Zalezovalci. Ljubljana, 1979; - Univerzal, Tuzla, 1980; Svjetlost, Sarajevo, 1982; - Oslobođenje, Sarajevo, 1989.
 • HODŽA STRAH. Svjetlost, Sarajevo, 1973; - Hodža strach. Bratislava, 1977.
 • ŽESTINE. Veselin Masleša, Sarajevo, 1976.
 • TALE. Oslobođenje, Sarajevo, 1980.
 • PARERGON. Bilkješke uz roman Tale. Oslobođenje, Sarajevo, 1980.
 • IZABRANA DJELA. I-III, Univerzal, Tuzla 1980.
 • ŽAR I MIR. Hronika jednog mirnodopskog ljeta negdje uBosni. Knjiga I-II. Oslobođenje, Sarajevo, 1983.
 • VELIKI VEZIR. Istorijska drama u dva dijela (šest slika). Zajednica profesionalnih pozorišta, Sarajevo, 1984.
 • IZABRANA DJELA. Knjiga I-X. Svjetlost, Sarajevo, 1985.
 • TRIPTIH. Oslobođenje, Sarajevo, 1985.
 • NEVAKAT. Roman. Svjetlost, Sarajevo, 1986; - Kohe e lige. Perktehu Sabedin Halit. Rilindija, Prishtina, 1987.
 • LISTOPAD. Svjetlost, Sarajevo, 1987.
 • JESENJI CVAT. Drama. Oslobođenje, Sajevo, 1988.
 • DRAME. (Jesenji vrt; Veliki vezir; Posljednja ljubav Hasana Kaimije; Baja i drugovi). Oslobođenje, Sarajevo, 1988.
 • CVIJET ZA ČOVJEKOLJUBLJE. Oslobođenje, 1989.

LITERATURA

 • AGIĆ, Nihad: Derviš Sušić: «Listopad». Sarajevo, Oslobođenje, XLIV/1987, 14159 (18. XI).
 • ALIĆ, Džemaludin: Derviš Sušić: «Hodža strah». Sarajevo 1973. Oko [Zagreb], XI/1974, 56 (15. V); - Komadanje Orfeja. Univerzal, Tuzla, 1986, str. 212-213.
 • Derviš Sušić: «Nevakat». Sarajevo, 1986. Oslobođenje, XLIII/1986, 13710 (20.VIII).
 • Derviš Sušić: «Listopad». Sarajevo, 1987. Oslobođenje, XLIV/1987, 14026 (8. VII).
 • BOGIĆEVIĆ, Miodrag: Derviš Sušić «Momče iz Vrgorca». Izdanje Narodne prosvjete (Seljačka knjiga), 1954. [1953]. Život, III/1954, 5, 643-644.
 • CEROVIĆ, Vuk: Kazivanje o Bosni i Bošnjacima u pričama Derviša Sušića. Odjek, XXIV/1982, 22, 23.
 • CVIJETIĆ, Ljubomir: Predgovor romanu. Derviš Sušić, Ja, Danilo. Veselin Masleša, Sarajevo, 1983; str. 5-35.
 • CVITAN, Dalibor: Derviš Sušić «Pobune». Sarajevo, 1966. Telegram [Zagreb], III/1966, 343 (25.X).
 • DIZDAR, (Mehmedalija), Mak: Sušić Derviš: «Danilo». Svijet [Sarajevo], III/1960. 119 (6. IX).
 • DURAKOVIĆ, Enes: Derviš Sušić. Izraz, XVIII/1971,11-12, 789-791.
 • Književno djelo Derviša Sušuića. Pogovor, u: Izabrana djela Derviša Sušića, Svjetlost, Sarajevo, 1985, knj. X, str. 287-305.
 • DUTINA, Todor: Legenda i dokumenat. Nad Uhodama Derviša Sušića. Odjek, XXXV/1982, 24,8.
 • DŽAFIĆ, Rizo: Derviš Sušić: «Tale». Sarajevo, 1980. Putevi, [Banja Luka], XXVI/1981, 6, 75.
 • ĐURIČKOVIĆ, Dejan: Romani Derviša Sušića. Život, XXXVI/1987, 2, 187-203.
 • FETAHAGIĆ, Sead: Traganje za istinom. Derviš Sušić: «Pobune». Veselin Masleša, Sarajevo, 1966. Odjek,XIX/1966, 21, 9.
 • FOGL, Ivan: Danilo u stavu mirno ili mogući razlozi uništenja žeđi za životom. Život, X/1961, 10-11, 660-664.
 • GAJEVIĆ, Dragomir: Jedna verzija Bosne. Derviš Sušić: «Pobune». Putevi,[Banja Luka], XIII/1966, 4, 365-369.
 • GOJER, Gradimir: Dramatičar Derviš Sušić. Derviš Sušić: «Jesenji vrt, Veliki vezir, Posljednja ljubav Hasana Kaimije, Baja i drugovi». Drame, Oslobođenje, Sarajevo, 1988, str. 5-13.
 • GORDIĆ, Slavko: Derviš Sušić: «Listopad». Sarajevo, 1987. Letopis Matice srpske, CLXIV/1988, CDXLI/?, 968-969
 • HANDŽIĆ, Izet: O stradanju bosanskog čovjeka. Derviš Sušić: Hodža strah, Sarajev, 1973. Putevi, [Banja Luka], XX/1974, 5, 350-452; - Život, XXIII/1974, 10, 481-482.
 • HROMADŽIĆ, Ahmet: Derviš Sušić: «Momče iz Vrgorca». Seljačka knjiga, (Sarajevo), 1953. Život, III/1954, 3, 16, 23-38.
 • IDRIZOVIĆ, Muris: Derviš Sušić: «Žestine». Sarajevo, 1976. Oslobođenje, XXXIII/1977, 10341 (19. II).
 • JANČIĆ, Miro: Derviš Sušić: «Posljednja ljubav Hasana Kaimije». Oslobođenje, XXXVII/1979, 25. XII.
 • JEKNIĆ, Dragoljub: Derviš Sušić: «Hodža strah». Sarajevo, 1973. Polja, XX/1974, 186-187, str. 33; - Stremljenja XV/1974, 6, 795-800.
 • JURIŠIĆ, Jakov: Između Stambola i Beča. Derviš Sušić: «Hodža strah». Svjetlost, Sarajevo, 1973. Odjek, XXVI/19783, 21, 16-17.; - Borba LII/1974, 203, (27. VII).
 • KASUMOVIĆ, Ahmet: Folklorni jezički elementi u djelima Derviša Sušića; Brazde, [Bijeljina], XXVII/1988, 45, 10; - Preveo Marko Kitevski. Sovremenost, (Skopje), XXXVIII/12988, 7-8, 42-44.
 • LEŠIĆ, Josip: Derviš Sušić. Pozorište [Tuzla], XXVI/1984, 1-2, 11-14.
 • Derviš Sušić, u: Drame. Svjetlost, Sarajevo, 1984/1985. str. 279-289 (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga, knj. 49).
 • LOVREN, Ljiljana: Neke jezičke karakteristike u romanu «Ja, Danilo» Derviša Sušiča. Jezik, [Zagreb], 1976-1977, 5, 149-153.
 • LUKIĆ, Dejan: Derviš Sušić: «Ja, Danilo». Život, IX/1960, 10, 733-735.
 • MAKSIMOVIĆ, Vojislav: Derviš Sušić: «Uhode», Sarajevo, 1971. Lica, IV/1971, 3-4, 172-174.
 • MARJANOVIĆ, Mirko: Derviš Sušić: «Žar i mir». Sarajevo, 1985. Oslobođenje, XLII/1985, 13435 (13. XI).
 • MIĆANOVIĆ, Slavko: Derviš Sušić: «S proleterima». Svjetlost, Sarajevo, 1950. Brazde, [Sarajevo], III/1950, 11-12, 868-870.
 • MILJANOVIĆ, Mira: Biografija - Bibliografija, u: Derviš Sušić: Ja, Danilo. Uhode. Svjetlost, Sarajevo, 1984/1985, str. 553-558 (Savremena književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga, knj. 19).
 • MUZAFERIJA, Gordana: Savremena dramska književnost u Bosn i Hercegovini od 1945. do 1984. Hronologija i stilska periodizacija. Pozorište [Tuzla], XXVI/1984, 1-2, 111-118; 124-134.
 • NOVAKOVIĆ, Boško: Derviš Sušić «S proleterima». Letopis Matice srpske, CXXVI/1950, CCCLXV/5-6, 334-336.
 • PETROV NOGO, Rajko: Jedna vizija Bosne. Derviš Sušić: «Uhode». Svjetlost, Sarajevo, 1971. Odjek, XXIV/1971, 8, 16.
 • POPOVIĆ, Bogdan: Satirička ili humoristička proza. (Derviš Sušić: «Danilo u stavu mirno». Veselin Masleša, Sarajevo, 1961). Književne novine, n. s. XII/1961, 158 (16. XI).
 • RADANOVIĆ, Nenad: Derviš Sušić: «Pobune». Sarajevo, 1966, Oslobođenje, XXII/1966, 6606 (23. X).
 • RADOŠEVIĆ, Milenko: Pobune i revolucija. Život, VII/1968, 3, 67-71; 5, 54-56, 6, 77-80.
 • ŠIMUNOVIĆ, Pero: Derviš Sušić: «Hodža strah», Sarajevo, 1974. Oslobođenje XXXI/1974, 9239 (23. II).
 • ŠOP, Ivan: Derviš Sušić: «Ja, Danilo». Sarajevo, 1963. Književne novine, XV/1963, 202 (26. VII).
 • Ljubavi i vojne. Derviš Sušić: «Pobune». Veselin Masleša, Sarajevo, 1966. Književne novine, NS, XIV/167, 295 (18. II).
 • TRIFKOVIĆ, Risto: Satirički monolog Danila Lisičića. Izraz, V/1961, 7, 124-128.
 • Skice za književni portret Derviša Sušića. Odjek XXXVII/1974, 1, 4.
 • VEŠOVIĆ, Marko: Derviš Sušić: «Uhode». Sarajevo 1971. Večernje novine [Sarajevo], IX/1971, 96 (21. IV).
 • VUJAČIĆ, Marko: Derviš Sušić: «S proleterima». Književne novine, III/1950, 26 (27. IV).

Priredio Mustafa Ćeman, str. 279-283, u Derviš Sušić :Pobune. Sarajevo, Svjetlost, 1991 (Muslimanska književnost XX vijeka, knj. 16)

spajalica 300x135

Javne nabavke

 

 

Neke od naših usluga

Područno djeljenje Narodne i univerzitetske biblioteke "Derviš Sušić" Tuzla počelo je sa radom 2007. godine.
Knjige iz drugih biblioteka posuđuju se na period od jednoga mjeseca....
Kod nas možete pretraživati EBSCO baze podataka.

Brojač posjeta

Danas 3

Jučer 38

Ove sedmice 106

Ovog mjeseca 598

Ukupno 673162

O nama

slika za footer

Od osnivanja, 1946. godine, Narodna biblioteka Tuzla uspješno obavlja zadatke nosioca razvoja bibliotečke djelatnosti na tuzlanskom području, djelujući u funkciji općeg obrazovanja, informiranja i zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva.

Kontakt informacije

Ul. Mihajla i Živka Crnogorčevića 7,
75 000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 (35) 272-626

Direktor: +387 (35) 266-343

Tehnički sekretar: +387 (35) 252-644

Fax: +387 (35) 273-190

Radno vrijeme: Pon. - Pet.: 08 - 18;
Prva subota u mjesecu: 09 - 15, ostale neradne;
Nedjelja: Zatvoreno.