Kontakt centar: +387 (35) 272-626 - Email: nubtz@bih.net.ba

 • Slide 1

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 2

  Biblioteka je član Saveza balkanskih biblioteka BLU.

 • Slide 3

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 4

  Članovi biblioteke mogu korisiti internet.

 • Slide 5

  Kod nas možete pretraživati EBSCO bazu podataka.

 • Slide 6

  Američki kutak raspolaže sa 160 m2 savremeno uređenog prostora i ručno izrađenim policama sa 3.000. knjiga, kao i časopisima, multimedijalnim enciklopedijama...

 • Slide 7

  U Biblioteci postoje Američki kutak, Austrijska, Iranska i Turska Biblioteka sa stotinama knjiga, časopisa, enciklopedia, DVD i CD...

Informacioni centar

Glavni punkt Službe za rad sa korisnicima je Informacioni centar Biblioteke, a opremeljen je računarima za korisnike i zaposlenike Biblioteke.

Više

Posudba

Centralno posudbeno odjeljenje, odjeljenje za djecu sa čitaonicom, odjeljenje knjige na stranim jezicima (strane zbirke).

Više

Baze podataka

U Biblioteci možete pretraživati EBSCOhost® * baze podataka (referensne bibliografske i ful-tekst baze podataka iz raznih naučnih oblasti).

Više

Derviš Sušić

.

Periodične publikacije najvećim dijelom čini lokalni obavezni primjerak, a u skorije vrijeme nabavka ovog fonda usmjerena je, takođe, i ka širem administrativnom prostoru (TK). Po svom sadržajno formalnom određenju ovaj fond čine: listovi, časopisi, bilteni, godišnjaci, službena glasila...Trenutno, Zbirka raspolaže sa preko 200 naslova periodičnih pubikacija.

 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Acta medica Saliniana,
Tuzla : Medicinski centar "Dr Mustafa Mujbegović", 1972-, Sveska 1, 1972  (Urednik Lenka Kljajić)
Aida : list Fabrike obuće "Aida" Tuzla, Tuzla : Fabrika obuće "Aida", 1976-, Sveska 1, 1976 -
Aida : list fabrike obuće "Aida" Tuzla, Tuzla : Fabrika obuće "Aida", Sveska 1,1981-, (urednik Kemal Sejfudinović )
Arhiv za tehnologiju = Technologica Acta, Tuzla : Institut za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja, Sveska 1, 1963 - (Urednici: Slavko Baum, Mihajlo Jeremić, Tihomir Marković)
Arhivska praksa, Tuzla : Historijski arhiv Tuzla, Društvo arhivskih radnika BiH - Ogranak Tuzla, Sveska 1, 1998 -, ( Urednik Azem Kožar)
Armija ljiljana : list 2. korpusa Armije RBiH /, Tuzla : Informativno propagandna služba, Sveska 1, 1992 -, (Urednik Ekrem Avdić)
Autoprevoz : list RZ transportnog, serviznog, trgovačkog, turističkog preduzeća "Autoprevoz", Tuzla RZ Transportnog i turističkog preduzeća, 1972-, Sveska 1, 1972 - (Urednik Zvonimir Gusković)
Autoprevoz : list RZ transportnog i turističkog preduzeća "Autoprevoz", Tuzla : RZ Transportnog i turističkog preduzeća, Sveska 1, 1971-, (Urednik Osman Žunić)


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Banka
: list Osnovne banke Tuzla
Behar : list za be-ha republiku,
Gornja Tuzla : Udruženje bosansko – muslimanskih intelektualaca Gornja Tuzla, Sveska 1, 1992, (Urednik Alajbegović Haris)
Bilten Opštinskog vijeća sindikata, Tuzla : Opštinsko vijeće saveza sindikata Tuzla, Sveska 1, 1978-
Bilten Privredne banke Sarajevo Osnovne banke Tuzla, Tuzla : PBS – Osnovna banka Tuzla, Sveska 1, 1980-
Bilten Univerziteta u Tuzli, Tuzla : Univerzitet u Tuzli, Sveska 1, 1977, (Urednik Juraj Novosel)
Bilten Zavoda za farmakologiju i toksikologiju, Tuzla : Zavod za farmakologiju i toksikologiju, Sveska 1, 1979-, (Urednik Rajko Igić)
Biljeg vremena, Gračanica : Biljeg vremena, Sveska 1, 1993-, (Urednik Nurkić Mehmed)
Bosna en sabah : neovisni bosanskohercegovački list, Tuzla : FHC Tuzla, SKC "Mejdan", Sveska 1, 1993-
Bosna est : nezavisni bosanskohercegovački dvonedjeljnik, Tuzla : Fratello Hira CO, Sveska 1, 1993-, (Urednik Murtić Sead)
Bosna Sport : nezavisni sportski list, Tuzla : Sadik Salimović, Sveska 1, 1993-
Bosnoljublje : list Oružanih snaga 28. brdske brigade Čelić, Tuzla : Pres-centar opštinskog štaba odbrane Čelić, Sveska 1, 1992-, (Urednik Škripić Alija)
Comic roll : strip magazin, Tuzla : RO "Dom mladih", Sveska 1, 1995-, (Urednik Jaganjac Jusuf)
Članci i građa za klturnu istoriju istočne Bosne, Tuzla : Zavičajni muzej u Tuzli, Sveska 1, 1957-, (Urednik Milica Baun)
Dar: dječije novine, Tuzla : Dom mladih i Društveno humanitarna organizacija "Naša djeca", Sveska 1, 1994-, (Urednik Ana Mišković)
Defektologija : časopis za defektološka, pedagoško – psihološka i socio – medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometenim u razvoju, Tuzla : Defektološki fakultet, Sveska 1, 1995-
Denobis : list učenika Gimnazije u Tuzli, Tuzla : Gimnazija, Sveska 1, 1969-, (Urednik Jovan Jovanović)
Delegat : informator Skupštine opštine Tuzla, Tuzla : Front slobode, Sveska 1, 1975-, Prilog lista Front slobode
Deni : Dječije enigmatske novine, Tuzla : (? Grafotisak), Sveska 1, 1996-, (Urednik Divković Marko)
Deset : informator uz proglašenje najuspješnijih sportskih organizacija, sportista i sportiste Tuzle, Tuzla : SOFK-a, Sveska 1, 1985-, (Urednik Đapo Bajro)
Dobrnja : list OOR lignita "Dobrnja" Mramor, Mramor : Rudnik "Dobrnja" OOUR Titovih rudnika "Kreka-Banovići", Sveska 1, 1975-, (Urednik Čedo Pavić


A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž


Elektro Tuzla : list RO za distribuciju elektri
čne energije, Tuzla : RO za distribuciju električne enrgije "Elektro-Tuzla", Sveska 1, 1979-, (Urednik Ešef Talić)
Front slobode : list SSRN, Tuzla : (s.n.), Sveska 1, 1943-, (Urednik Rada Lukić)
Glas delegata : Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla, Tuzla : Zajednica, Sveska 1, 19-?, (Urednik Šemsudin Osmanagić)
Glas HDZ Soli : Polumjesečnik za politiku, kulturu i gospodarstvo, Tuzla: HDZ
Glas mladih : list učenika Osnovne škole "Branko Jošilović" Simin Han, Simin Han : Osnovna škola "Branko Jošilović", Sveska 1, 1977-
Glas mladosti : list učenika Osnovne škole "Braća Ribar" Tuzla, Tuzla : Osnovna škola "Braća Ribar", Sveska 1, 1977-
GLAS MM : glasilo Udruženja "Mladi Muslimani" TPK, Tuzla : Udruženje građana “Mladi muslimani” TPK, 1998-, Sveska 1, 1998-, (Urednik Muhamed Jahić)
Glas montažera : informativni bilten "DP Remont montaža Tuzla", Tuzla : DP "Remont montaža", Sveska 1, 1990 –
Glas rudara : organ Podružnice sindikata rudara bazena Kreka, Tuzla : Sindikalna podružnica rudara bazena Kreka, Sveska 1, 1949-
Glasnik Privredne banke Sarajevo Osnovne banke Tuzla, Tuzla : PBS - Osnovna banka Tuzla, 1981-, Sveska 1, 1981-
Gnijezdo : dječiji list, Tuzla : Centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Koraci nade", Sveska 1, 1998-
Gračanički glasnik : časopis za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline, – Gračanica : Monos, Sveska 1, 1996-
Gradina : list građevinskog preduzeća "Gradina" Tuzla, Tuzla : GP "Gradina", Sveska 1, 1971-, (Urednik Sejfdin Smajlović)
GSP : list RZ gradskog saobraćajnog preduzeća Tuzla, Tuzla : RZ GSP, Sveska 1, 197?-, (Urednik Zvonko Gusković)

 


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Hikmet : list za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja,
Tuzla : Muftijstvo iz Tuzle, 1993-, (Urednik Adnan Jahić)
Hrvatski glasnik : glasilo HKD "Napredak" Župe Soli, Tuzla : HKD "Napredak", Sveska 1, 1992-, (Urednik Ljubomir Aždajić)
Humanost: list Crvenog križa- krsta Tuzlansko – podrinjskog kantona, Tuzla : Skupština Crvenog križa – krsta Tuzlansko – podrinjskog kantona, Sveska 1, 1995-, (Urednik Ferid Šljivić)
Igmin : list udružene industrije građevinskog materijala Tuzla, Tuzla : Igmin, Sveska 1, 1979-
Ilustrovani bilten – Remont, Tuzla : Remont, Sveska 1, 1964-, (Urednik Nikola Todorović)
Informacije : radne organizacije Rudnici lignita "Kreka" u Tuzli, Tuzla : Rudnici lignita "Kreka", Sveska 1, 1986-
Informativni bilten, Tuzla : Narodna biblioteka Tuzla, Sveska 1, 1986-
Informativni bilten : informativni bilten Skupštine opštine Tuzla, Tuzla : Skupština opštine Tuzla, Sveska 1, 1964-, (Urednik Jurić Ante)
Informator : list ETŠC-a Tuzla, Tuzla : Komisija za informisanje ETŠC-a, Sveska 1, 1977-
Informator Fonda za sanaciju i ublažavanje uzroka slijeganja zemljišta u gradu Tuzla zbog eksploatacije sonog ležišta, Tuzla : Front salobode, Sveska 1, 1985-
Inicijativa: časopis za osobe sa invaliditetom
Iskre : list učenika Osnovne škole "Sedam sekretara SKOJ-a" Tuzla, Tuzla : Osnovna škola "Sedam sekretara SKOJ-a", Sveska 1, 1977-, (Urednik Hernla Nada)
Korzo :
nezavisna revija, Tuzla : Orfej, Sveska 1, 1977-, (Urednik Halilović Fuad)
Kratki spoj : list Saveza studenata FEM-a Tuzla, Tuzla : Savez studenata FEM-a, Sveska 1, 1992-, (Urednik Selesković Amra)
Kreka : list RO Rudnici lignita "Kreka" u Tuzli, Tuzla : RO "Kreka", Sveska 1, 1977-


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Likovne informacije, Tuzla : Galerija jugoslovenskog portreta, Sveska 1, 1985-, (Urednik Sarajlić Ćazim)
Lipnički rudar : informativni list OOUR Rudnik lignita Lipnica, Lipnica : Rudnik lignita Lipnica, Sveska 1, 1974-, (Urednik Jakovac Marinko)
Livac : list "Energoinvestove" OOUR Livnice Čelika Tuzla, Tuzla : Energinvest, RO "Armature" OOUR Livnica čelika Tuzla, Sveska 1,1985-, (Urednik Iličić Božica)Mališa : list u
čenika osnovne škole tuzlanske opštine, Tuzla .: Radna organizacija predškolskog i osnovnog obrazovanja, Sveska 1, 1980-, (urednik Manojlović Lazar)
Lovac: list Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona, Tuzla : Predsjedništvo Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona, Sveska 1, 1998-, (urednik Latifagić Sadik)Merhamet, Tuzla : MDD "Merhamet" Tuzla, Sveska 1, 1995-, (Urednik Kapetanović Miralem)
Metal-Impex : preduzetni list radnog kolektiva, Tuzla : Metal-Impex, Sveska 1, 1973-, ( Urednik Mašić Muhamed)
Metalac : list Energoinvestove RO Tvornice transportnih uređaja, Tuzla : Tvornica transportnih uređaja, Sveska 1, 1980-, (Urednik Knežević Đorđe)
Metalelektrik : list RO metalne i elektroindustrije "Metal-Elektrik" Tuzla, Tuzla : Metalelektrik, Sveska 1, 1976-, (Urednik Durić Pašaga)
Misak : list učenika Behram-begove medrese u Tuzli, Tuzla : Behram-begova medresa, Sveska 1, 1997-, (Urednik Gurda Vedad)
Mladi iz Tušnja : list učenika Osnovne škole "Jusuf Jakubović" Tuzla, Tuzla : Osnovna škola "Jusuf Jakubović", Sveska 1, 19-?-
Mladi tehnolog : list učenika i nastavnika Tehnološkog školskog centra Tuzla, Tuzla : Tenološki školski centar, Sveska 1, 1976-, (Urednik Ivanović Bogoslav)
Mladi pravnik : list učenika Upravne i Birotehničke škole, Tuzla : Upravna i Birotehnička škola, Sveska 1, 1981-, (Urednik Katanić Mersa)
Mladi učitelj : list učenika Učiteljske škole, Tuzla : Učiteljska škola, Sveska 1, 1972-, (Urednik Sivčević Hamdija)
Mladost : list učenika vježbaonice Pedagoške akademije Tuzla, Tuzla : Pedagoška akademija i Vježbaonica Tuzla, Sveska 1, 1972-, (Urednik Ilić Dragan)
Moda BH, Tuzla : AEM – Menagement, Sveska 1, 1998, (Urednik Svetlana Žunić)


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Naš glas
: list učenika Osnovne škole "Dr. Mustafa Mjbegović" Požarnica, Požarnica : Osnovna škola "Dr.Mustafa Mujbegović", Sveska 1, 1977-
Naš kolektiv : list radnog kolektiva GP "Tehnika" Tuzla, Tuzla : GP "Tehnika", Sveska 1, 19-?-, (Urednik Jelić Nikola)
Naša borba (reprint izdanje) : list USAOJ-a istočne Bosne 1943-1945, Sarajevo : RK SSO BiH ; Zadrugar, Sveska 1, 1943-, (Urednik Gaković Željko)
Naša borba : organ jedinjenog saveza antifašističke omladine istočne Bosne, Tuzla : [s. n], Sveska 1, 1941-
Naša djeca : ratno izdanje lista za djecu, Sveska 1, 1993-, Prilog Fronta slobode
Naša radost : list Saveza pionira Osnovne škole "Franjo Rezač" Tuzla, Tuzala : Osnovna škola "Franjo Rezač", Sveska 1, 1962- (Urednik Kušljugić Vasvija)
Naša riječ : list čenika Osnovne škole "Drugi oktobar" Kiseljak, Kiseljak : Osnovna škola "Drugi oktobar", Sveska 1, 1975-, (Urednik Stanković Miloš)
Naša riječ : list učenika Osnovne škole "Petar Kočić" Solina, Solina : Osnovna škola "Petar Kočić", Sveska 1, 1976-
Naše mrvice : list učenika Osnovne škiole "Petar Miljanović", Husino : Osnovna škola "Petar MIljanović", Sveska 1, 1976-
Nestaško : list učenika Osnovne škole "Višća", Višća : Osnovna škola "Višća", Sveska 1, 199?-, (Urednik Aljić Edina)
Nezaboravak : list učenika i radnika Osnovne škole "Džemal Mandžić" Tuzla, Tuzla : Osnovna škola "Džemal Mandžić", Sveska 1, 1977-, (Urednik Sušić Najla)
Oglasnik TPK : besplatni mali oglasi, Tuzla : Grafika, Sveska 1, 1995-, (Urednik Bajraktarević Mehmed)
Ogledalo, Tuzla : Altermedia, Sveska 1, 1997-, (Uednik Alić Sinan)
Orfej : list učenika i nastavnika Muzičke škole Tuzla, Tuzla : Muzička škola, Sveska 1, 197?-, (Urednik Nešić Milan)
Osnovna banka Tuzla : list privredne banke Sarajevo – Osnovne banke Tuzla, Tuzla : Privredna banka Sarajevo-Osnovna banka Tuzla, Sveska 1, 197?-, (Urednik Aganović Muhamed)


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


PIP TPK : propisi i praksa TPK,
Lukavac : Grafit, Sveska 1, 1998-, (Urednik Mujkić Senaid)
Pogledi : časopis za pitanja nauke, umjetnosti i kulture, Tuzla : Preporod, Sveska 1, 1994-, (Urednik Mulabegović Šefik)
Polet : list samoupravno udruženih radnika, Tuzla : RO za završne radove u građevinarstvu “Polet”, Sveska 1, 1977-, (Urednik Branko Samek)
Poletarac : llist učenika i nastavnika Osnovne škole "I. Marković-Irac" Breške, Breške : O.Š. "Ivan Marković-Irac", Sveska 1, 197?-, (Urednik Adamović Slobodanka")
Ponoćne novine : list za razbibrigu i smijeh na silu, Tuzla : Front slobode, Sveska 1, 1968-, (Urednik Muhsin Nalić)
Poslovni informator : podlistak Fronta slobode, Tuzla : Front slobode, Sveska 1, 1985-, (Urednik Đuro Škondrić)
Poslovni uspjeh : magazin za ekonomska i politička pitanja, Tuzla : Promo International, Sveska 1, 1994-, (Urednik Merdan Selma)
Pozorište : časopis za pozorišnu umjetnost, Tuzla : Narodno pozorište, Sveska 1, 1953-, (Urednik Mesarić Kalman)
Pregled predavanja, Tuzla : Univerzitet, Sveska 1, 1976-, (Urednik Novosel Juraj)
Polikita : satirični listopad, Lukavac : NK "Grafit", Sveska 1, 1996-, (Urednik Šestan Samir)
Poslovni informator : podlistak "Fronta slobode", Tuzla : Front slobode, Sveska 1, 1985-, (Urednik Škondrić Đuro)
Pravni vodič ~ 95 : ratno izdanje, Tuzla : Print Com, Sveska 1,1995-, (Urednik Hogić Ekrem)
Prehranapromet : bilten RO "Prehranapromet" Tuzla,
Tuzla : Prehranapromet, Sveska 1, 1979-, (Urednik Mešić Sead)
Prehranapromet : list RO "Prehranapromet" Tuzla, Tuzla : Prehranapromet, Sveska 1, 19-?-
Princes : kulturno modni časopis, Tuzla : Gabrijela Pipus, Sveska 1, 1994-, (Urednik Banović Zvonimir)
PTK obnova : bilten OOUR – Tuzla, Tuzla : Obnova, Sveska 1, 1975-, (Urednik Tomić Drago)
PTK novine : list RO PTK "Promet" Tuzla, Tuzla : PTK Promet, Sveska 1, 1977-, (Urednik Žunić Fuad)
PTK radnik : list radne zajednice preduzeća PTT saobraćaj, Tuzla : PTT saobraćaj, Sveska 1, 19-?-
PTK – Tuzla : list kolektiva PTK Tuzla, Tuzla : PTK, Sveska 1, 1973-, (Urednik Avdić Muharem)
PTT informacije: list samoupravno udruženih radnika RO PTT saobraćaja, "Tuzla", Tuzla : PTT Informacije, Sveska 1, 19-?-
Pulsus : list SSO Medicinskog fakulteta u Tuzli, Tuzla : SSO Medicinskog fakulteta, Sveska 1, 198?-, (Urednik Ferhatbegović Sabrija)
Putokazi : časopis za pedagoška i stručna pitanja, Tuzla : Prosvjetno-pedagoški zavod Tuzla, Sveska 1, 1974-, (Urednik Pašić Nedžad)


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Radio Tuzla,
Tuzla : Radio stanica, Sveska 1, 1953-
Ratna tribina : list za oslobođenje Podrinja, Tuzla : Press služba SO Zvornik, Sveska 1, 1992-
Razlika/Difference : časopis za kritiku i umjetnost kritike, Tuzla : Filozofski fakultet , Katedra za književnost, Sveska 1, 2001-, (Urednik Nedžad Ibrahimović)
R M T – Remontmontaža : list radnog kolektiva "Remont-Montaža", Tuzla : Remont-montaža, Sveska 1, 1973-, (Urednik Dumanić Šuhreta)
Rudar: list radne zajednice Titovih rudnika "Kreka-Banovići", Tuzla : Radna zajednica Titovi rudnici "Kreka-Banovići", Sveska 1, 19-?-, (Urednik Grujičić Slavko)
Rudarstvo : načno stručni časopis, Tuzla : Rudarski institut Tuzla, Sveska 1, 1991-, (Urednik Atić Enes)
Salines : list radne zajednice HUTRO "Salines" Tuzla, Tuzla : Salines, Sveska 1, 19-?-, (Urednik Rizvić Sulejman)
Sabah : list KDM "Preporod" Lukavac, Lukavac : Preporod, Sveska 1, 1992-, (Urednik Jusufović Adem)
SIP : informativni bilten Titovih rudnika OOUR "SIP", Tuzla : Titovi rudnici "Kreka – Banovići" OOUR "SIP", Sveska 1, 1975-, (Urednik Muharem Salkić)
17. [Sedamnaesti] oktobar : list SOUR-a Regionalnog medicinskog centra "Dr Mustafa Mujbegović" Tuzla, Tuzla : Regionalni medicinski centar "Dr Mustafa Mjbegović", Sveska 1, 1976-
Siporex : informativni list RO "Siporex" Tuzla, Tuzla : Siporex, Sveska 1, 197?-
Sloboda : revija Radničkog sportskog društva Sloboda, Tuzla : RSD Sloboda, Sveska 1, 1979-
Slobodno Brčkon : glasilo slobodne teritorije opštine Brčko, Tuzla : Javno preduzeće za informisanje i izdavačku djelatnost Brčko, Sveska 1, 1992-
Službeni glasnik opštine Tuzla, Tuzla : Skupština opštine, Sveska 1, 1988-, (Urednik Pašić Ekrem)
Službene novine Tuzlanskog kantona, Tuzla : Skupština Tuzlansko – podrinjskog kantona, Sveska 1, 1994-
Sodaso : list SOUR Sodaso hemijskog kombinata, Tuzla : Soda-so, Sveska 1, 1971-
Srebrenički ljiljani : list oružanih snaga R BiH, Tuzla : Grafičar, Sveska 1, 1992-
Sretno : list RO Rudnici lignita "Dobrnja-Lukavac" u Tuzli, Tuzla : Rudnici lignita "Dobrnja-Lukavac", Sveska 1, 1977-
Statističko analitički bilten – Osnovna banka Tuzla – Sektor planiranja, Tuzla : PBS – OB Tuzla, Sveska 1, 1976-
Stvarnost : informativni list HO "Bosanski savjet za pomoć" Tuzla, Tuzla : Humanitarna organizacija "Bosanski savjet za pomoć", Sveska 1, 199?-


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


T
ehni
čka kultura : glasilo Udruženja tehničke kulture Tuzlansko podrinjskog kantona, Sveska 1, 1998-
Tehnograd : list radnika građevinsko industrijskog kombinata “Tehnograd” Tuzla, Tuzla : Tehnograd, Sveska 1, 1973-
Tehnopromet:list RO "Tehnopromet" Tuzla, Tuzla : Tehnopromet, Sveska 1, 1979-
Termoelektrana: list RO Termoelektrana "Tuzla", Tuzla : Termoelektrana, Sveska 1, 19-?
TNT: list preduzeća "Nikola Tesla" Tuzla, Tuzla : "Nikola Tesla", Sveska 1, 19-?, (Urednik Ibidinović Ibrahim)
Transservis: list SOUR "Transservis", Tuzla : Transservis, Sveska 1, 197?
Tuzla list : list za razumnu, pravičnu i mirnu BiH, Tuzla : G&V štampa, Sveska 1, 1991-
Umel : list radnika SOUR-a Umel, udružene metalne i elektroindustrije Tuzla,
Tuzla : Umel, Sveska 1, 1981-
Univerzal : list trgovinskog i štamparskog preduzeća Tuzla, Tuzla : Univerzal, Sveska 1, 1971-, (Urednik Muharemagić Akif)
Vrelo, Tuzla : Vrelo, Sveska 1, 1992-, (Urednik Rajner Igor)
Zagonetka : enigmatski list za učenike osnovnih škola, Tuzla : Front slobode, Sveska 1, 1987-, (Urednik Škondrić Đuro)
Zapis : list za kulturu i društvena pitanja, Tuzla : Udruženje studenata Filozofskog fakulteta Tuzla, Sveska 1, 1999
Zaštita i obrazovanje : informativno-stručni list za pitanja zaštite i obrazovanja uz rad, Tuzla : Savezni centar za zaštitu i obrazovanje u rudarstvu i industriji, Sveska 1, 1976, (Urednik Ferhatbegović Rasim)
Zeman : nezavisni list, Tojšići : Sekretarijat za kulturu i informisanje i Muslimanske institucije, Sveska 1, 1993-
Zmaj od Bosne : list za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, Tuzla : Zmaj od Bosne, Sveska 1, 1992, (Urednik Hasković Rifet)
Žitokombinat : bilten radne zajednice "Žitokombinata" Tuzla, Tuzla : Žitokombinat, Sveska 1, 19-?, (Urednik Avdić Muharem)

O nama

slika za footer

Od osnivanja, 1946. godine, Narodna biblioteka Tuzla uspješno obavlja zadatke nosioca razvoja bibliotečke djelatnosti na tuzlanskom području, djelujući u funkciji općeg obrazovanja, informiranja i zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva.

Kontakt informacije

Ul. Mihajla i Živka Crnogorčevića 7,
75 000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 (35) 272-626

Direktor: +387 (35) 266-343

Tehnički sekretar: +387 (35) 252-644

Fax: +387 (35) 273-190

Radno vrijeme: Pon. - Pet.: 08 - 18 (rad sa korisnicima);
Subota i Nedjelja: Zatvoreno.