Drugi međunarodni sajam knjige u Tuzli

P1010013

Održana bibliotečke radionica

Danas je organizaciji Fondacije „Kemal Bakaršić“ Sarajevo i Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla u prezentacijskoj dvorani Drugog međunarodnog sajma knjige u Merkator centru Tuzla održana bibliotečka radionica.

Saša Madacki, direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu prisutnima je govorio na temu „Kohabitacija multiplih identiteta u zavičajnim zbirkama“ i istakao je da  su osobine bibliotekara važne za zavičajne zbirke i da bibliotekari moraju voditi računa da su svi znameniti građani nekog područja zastupljeni u zavičajnoj zbirci.

  „Digitalizacija zavičajnih zbirki“ tema je o kojoj je  raspravljao Dragan Golubović, menadžer Digitalnog arhiva INFOBIRO.      „Fundament biblioteke, jeste zavičajna zbirka, a bibliotekari istraživači i sakupljači  jer prošlost i sadašnjost čuvamo za buduće generacije“, istakao je Dragan Golubović, menadžer INFOBIRO-a.P1010016

Direktorica NUB „Derviš Sušić“ Tuzla dala je odgovor na temu „Možemo li bibliotečkim marketingom bolje organizovati prikupljanje građe za zavičajnu zbirku?“. Direktorica Žunić naglasila je da primjena strategijskog marketinga u bibliotekarstvu nije novina i nije posljedica pomodarstva, jer  marketing je jedan fundamentalni društveni proces bez koga ni u domenu usluga ne mogu na efikasan način da se usklađuju ponuda i potražnja.

Mr. Mario Hibert, asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  govorio je na temu  „Stručni ispit, jučer, danas, sutra“ i o novim pristupima u obrazovanju kako bi se privukli novi korisnici u biblioteke.

 

Preskoči na sadržaj