Bibliografije doktorskih disertacija i magistarskih radova odbranjenih na Univerzitetu u Tuzli u fondu Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla

pdf logo

 

Na ovoj stranici možete preuzeti, kao digitalne dokumente u pdf formatu, bibliografije doktorskih disertacija i, odvojeno, magistarskih radova, odbranjenih na Univerzitetu u Tuzli. Bibliografije su sačinjene, uz neznatne zahvate na planu editiranja teksta, kao izvodi, ili, još bolje, kao ispisi, iz lokalnog kataloga naše biblioteke u sistemu COBISS (Kooperativni online bibliografsko infformacioni sistem i servisi). Bibliografije, dakle, predstavljaju stanje u katalogu, ujedno i stanje u našoj zbirci doktorskih i magistarskih radova odbranjenih na Univerzitetu u Tuzli, indicirano datumom koji stoji uz oznaku verzije u naslovu svake od bibliografija.

 

Bibliografija doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Tuzli, dostupnih u fondu Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla

(verzija 1.0, 28. 10. 2011. godine) (412 kb )

 

Bibliografija magistarskih radova odbranjenih na Univerzitetu u Tuzli, dostupnih u fondu Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla

(verzija 1.0, 26. 01. 2012. godine) (pdf logo1.062 kb )

 

U bibliografijama su opisani primjerci doktorskih i magistarskih radova Univerziteta u Tuzli koji su postali dio fonda Biblioteke na osnovu njene privilegije da ih prikuplja, stručno obrađuje, trajno čuva i daje na korištenje, najprije, kao Univerzitetska biblioteka, od 1986. godine, a zatim, od 1992. godine, kao jedinstvena bibliotečka ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla.

 

Ova zbirka, na žalost, u ovom trenutku nije potpuna, no mi očekujemo da će se stepen njene kompletnosti u narednom periodu povećavati, kako na osnovu naše, sve intenzivnije saradnje sa Univerzitetom u Tuzli, tako i zahvaljujući saradnji sa samim autorima. To znači da će i bibliografije doktorskih disertacija i magistarskih radova biti prema potrebi ažurirane i objavljivane na ovim stranicama u novim verzijama.

 

Sasvim ažurna slika stanja u našoj zbirci može se, u svakom trenutku, dobiti pretraživanjem lokalnog kataloga naše biblioteke u COBISS-u.

Preskoči na sadržaj