Kontakt centar: +387 (35) 272-626 - Email: nubtz@bih.net.ba

 • Slide 1

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 2

  Biblioteka je član Saveza balkanskih biblioteka BLU.

 • Slide 3

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 4

  Članovi biblioteke mogu korisiti internet.

 • Slide 5

  Kod nas možete pretraživati EBSCO bazu podataka.

 • Slide 6

  Američki kutak raspolaže sa 160 m2 savremeno uređenog prostora i ručno izrađenim policama sa 3.000. knjiga, kao i časopisima, multimedijalnim enciklopedijama...

 • Slide 7

  U Biblioteci postoje Američki kutak, Austrijska, Iranska i Turska Biblioteka sa stotinama knjiga, časopisa, enciklopedia, DVD i CD...

Informacioni centar

Glavni punkt Službe za rad sa korisnicima je Informacioni centar Biblioteke, a opremeljen je računarima za korisnike i zaposlenike Biblioteke.

Više

Posudba

Centralno posudbeno odjeljenje, odjeljenje za djecu sa čitaonicom, odjeljenje knjige na stranim jezicima (strane zbirke).

Više

Baze podataka

U Biblioteci možete pretraživati EBSCOhost® * baze podataka (referensne bibliografske i ful-tekst baze podataka iz raznih naučnih oblasti).

Više

Derviš Sušić

.

Periodične publikacije najvećim dijelom čini lokalni obavezni primjerak, a u skorije vrijeme nabavka ovog fonda usmjerena je, takođe, i ka širem administrativnom prostoru (TK). Po svom sadržajno formalnom određenju ovaj fond čine: listovi, časopisi, bilteni, godišnjaci, službena glasila...Trenutno, Zbirka raspolaže sa preko 200 naslova periodičnih pubikacija.

 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Acta medica Saliniana,
Tuzla : Medicinski centar "Dr Mustafa Mujbegović", 1972-, Sveska 1, 1972  (Urednik Lenka Kljajić)
Aida : list Fabrike obuće "Aida" Tuzla, Tuzla : Fabrika obuće "Aida", 1976-, Sveska 1, 1976 -
Aida : list fabrike obuće "Aida" Tuzla, Tuzla : Fabrika obuće "Aida", Sveska 1,1981-, (urednik Kemal Sejfudinović )
Arhiv za tehnologiju = Technologica Acta, Tuzla : Institut za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja, Sveska 1, 1963 - (Urednici: Slavko Baum, Mihajlo Jeremić, Tihomir Marković)
Arhivska praksa, Tuzla : Historijski arhiv Tuzla, Društvo arhivskih radnika BiH - Ogranak Tuzla, Sveska 1, 1998 -, ( Urednik Azem Kožar)
Armija ljiljana : list 2. korpusa Armije RBiH /, Tuzla : Informativno propagandna služba, Sveska 1, 1992 -, (Urednik Ekrem Avdić)
Autoprevoz : list RZ transportnog, serviznog, trgovačkog, turističkog preduzeća "Autoprevoz", Tuzla RZ Transportnog i turističkog preduzeća, 1972-, Sveska 1, 1972 - (Urednik Zvonimir Gusković)
Autoprevoz : list RZ transportnog i turističkog preduzeća "Autoprevoz", Tuzla : RZ Transportnog i turističkog preduzeća, Sveska 1, 1971-, (Urednik Osman Žunić)


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Banka
: list Osnovne banke Tuzla
Behar : list za be-ha republiku,
Gornja Tuzla : Udruženje bosansko – muslimanskih intelektualaca Gornja Tuzla, Sveska 1, 1992, (Urednik Alajbegović Haris)
Bilten Opštinskog vijeća sindikata, Tuzla : Opštinsko vijeće saveza sindikata Tuzla, Sveska 1, 1978-
Bilten Privredne banke Sarajevo Osnovne banke Tuzla, Tuzla : PBS – Osnovna banka Tuzla, Sveska 1, 1980-
Bilten Univerziteta u Tuzli, Tuzla : Univerzitet u Tuzli, Sveska 1, 1977, (Urednik Juraj Novosel)
Bilten Zavoda za farmakologiju i toksikologiju, Tuzla : Zavod za farmakologiju i toksikologiju, Sveska 1, 1979-, (Urednik Rajko Igić)
Biljeg vremena, Gračanica : Biljeg vremena, Sveska 1, 1993-, (Urednik Nurkić Mehmed)
Bosna en sabah : neovisni bosanskohercegovački list, Tuzla : FHC Tuzla, SKC "Mejdan", Sveska 1, 1993-
Bosna est : nezavisni bosanskohercegovački dvonedjeljnik, Tuzla : Fratello Hira CO, Sveska 1, 1993-, (Urednik Murtić Sead)
Bosna Sport : nezavisni sportski list, Tuzla : Sadik Salimović, Sveska 1, 1993-
Bosnoljublje : list Oružanih snaga 28. brdske brigade Čelić, Tuzla : Pres-centar opštinskog štaba odbrane Čelić, Sveska 1, 1992-, (Urednik Škripić Alija)
Comic roll : strip magazin, Tuzla : RO "Dom mladih", Sveska 1, 1995-, (Urednik Jaganjac Jusuf)
Članci i građa za klturnu istoriju istočne Bosne, Tuzla : Zavičajni muzej u Tuzli, Sveska 1, 1957-, (Urednik Milica Baun)
Dar: dječije novine, Tuzla : Dom mladih i Društveno humanitarna organizacija "Naša djeca", Sveska 1, 1994-, (Urednik Ana Mišković)
Defektologija : časopis za defektološka, pedagoško – psihološka i socio – medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometenim u razvoju, Tuzla : Defektološki fakultet, Sveska 1, 1995-
Denobis : list učenika Gimnazije u Tuzli, Tuzla : Gimnazija, Sveska 1, 1969-, (Urednik Jovan Jovanović)
Delegat : informator Skupštine opštine Tuzla, Tuzla : Front slobode, Sveska 1, 1975-, Prilog lista Front slobode
Deni : Dječije enigmatske novine, Tuzla : (? Grafotisak), Sveska 1, 1996-, (Urednik Divković Marko)
Deset : informator uz proglašenje najuspješnijih sportskih organizacija, sportista i sportiste Tuzle, Tuzla : SOFK-a, Sveska 1, 1985-, (Urednik Đapo Bajro)
Dobrnja : list OOR lignita "Dobrnja" Mramor, Mramor : Rudnik "Dobrnja" OOUR Titovih rudnika "Kreka-Banovići", Sveska 1, 1975-, (Urednik Čedo Pavić


A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž


Elektro Tuzla : list RO za distribuciju elektri
čne energije, Tuzla : RO za distribuciju električne enrgije "Elektro-Tuzla", Sveska 1, 1979-, (Urednik Ešef Talić)
Front slobode : list SSRN, Tuzla : (s.n.), Sveska 1, 1943-, (Urednik Rada Lukić)
Glas delegata : Samoupravna interesna zajednica zdravstvene zaštite Tuzla, Tuzla : Zajednica, Sveska 1, 19-?, (Urednik Šemsudin Osmanagić)
Glas HDZ Soli : Polumjesečnik za politiku, kulturu i gospodarstvo, Tuzla: HDZ
Glas mladih : list učenika Osnovne škole "Branko Jošilović" Simin Han, Simin Han : Osnovna škola "Branko Jošilović", Sveska 1, 1977-
Glas mladosti : list učenika Osnovne škole "Braća Ribar" Tuzla, Tuzla : Osnovna škola "Braća Ribar", Sveska 1, 1977-
GLAS MM : glasilo Udruženja "Mladi Muslimani" TPK, Tuzla : Udruženje građana “Mladi muslimani” TPK, 1998-, Sveska 1, 1998-, (Urednik Muhamed Jahić)
Glas montažera : informativni bilten "DP Remont montaža Tuzla", Tuzla : DP "Remont montaža", Sveska 1, 1990 –
Glas rudara : organ Podružnice sindikata rudara bazena Kreka, Tuzla : Sindikalna podružnica rudara bazena Kreka, Sveska 1, 1949-
Glasnik Privredne banke Sarajevo Osnovne banke Tuzla, Tuzla : PBS - Osnovna banka Tuzla, 1981-, Sveska 1, 1981-
Gnijezdo : dječiji list, Tuzla : Centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Koraci nade", Sveska 1, 1998-
Gračanički glasnik : časopis za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline, – Gračanica : Monos, Sveska 1, 1996-
Gradina : list građevinskog preduzeća "Gradina" Tuzla, Tuzla : GP "Gradina", Sveska 1, 1971-, (Urednik Sejfdin Smajlović)
GSP : list RZ gradskog saobraćajnog preduzeća Tuzla, Tuzla : RZ GSP, Sveska 1, 197?-, (Urednik Zvonko Gusković)

 


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Hikmet : list za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja,
Tuzla : Muftijstvo iz Tuzle, 1993-, (Urednik Adnan Jahić)
Hrvatski glasnik : glasilo HKD "Napredak" Župe Soli, Tuzla : HKD "Napredak", Sveska 1, 1992-, (Urednik Ljubomir Aždajić)
Humanost: list Crvenog križa- krsta Tuzlansko – podrinjskog kantona, Tuzla : Skupština Crvenog križa – krsta Tuzlansko – podrinjskog kantona, Sveska 1, 1995-, (Urednik Ferid Šljivić)
Igmin : list udružene industrije građevinskog materijala Tuzla, Tuzla : Igmin, Sveska 1, 1979-
Ilustrovani bilten – Remont, Tuzla : Remont, Sveska 1, 1964-, (Urednik Nikola Todorović)
Informacije : radne organizacije Rudnici lignita "Kreka" u Tuzli, Tuzla : Rudnici lignita "Kreka", Sveska 1, 1986-
Informativni bilten, Tuzla : Narodna biblioteka Tuzla, Sveska 1, 1986-
Informativni bilten : informativni bilten Skupštine opštine Tuzla, Tuzla : Skupština opštine Tuzla, Sveska 1, 1964-, (Urednik Jurić Ante)
Informator : list ETŠC-a Tuzla, Tuzla : Komisija za informisanje ETŠC-a, Sveska 1, 1977-
Informator Fonda za sanaciju i ublažavanje uzroka slijeganja zemljišta u gradu Tuzla zbog eksploatacije sonog ležišta, Tuzla : Front salobode, Sveska 1, 1985-
Inicijativa: časopis za osobe sa invaliditetom
Iskre : list učenika Osnovne škole "Sedam sekretara SKOJ-a" Tuzla, Tuzla : Osnovna škola "Sedam sekretara SKOJ-a", Sveska 1, 1977-, (Urednik Hernla Nada)
Korzo :
nezavisna revija, Tuzla : Orfej, Sveska 1, 1977-, (Urednik Halilović Fuad)
Kratki spoj : list Saveza studenata FEM-a Tuzla, Tuzla : Savez studenata FEM-a, Sveska 1, 1992-, (Urednik Selesković Amra)
Kreka : list RO Rudnici lignita "Kreka" u Tuzli, Tuzla : RO "Kreka", Sveska 1, 1977-


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Likovne informacije, Tuzla : Galerija jugoslovenskog portreta, Sveska 1, 1985-, (Urednik Sarajlić Ćazim)
Lipnički rudar : informativni list OOUR Rudnik lignita Lipnica, Lipnica : Rudnik lignita Lipnica, Sveska 1, 1974-, (Urednik Jakovac Marinko)
Livac : list "Energoinvestove" OOUR Livnice Čelika Tuzla, Tuzla : Energinvest, RO "Armature" OOUR Livnica čelika Tuzla, Sveska 1,1985-, (Urednik Iličić Božica)Mališa : list u
čenika osnovne škole tuzlanske opštine, Tuzla .: Radna organizacija predškolskog i osnovnog obrazovanja, Sveska 1, 1980-, (urednik Manojlović Lazar)
Lovac: list Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona, Tuzla : Predsjedništvo Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona, Sveska 1, 1998-, (urednik Latifagić Sadik)Merhamet, Tuzla : MDD "Merhamet" Tuzla, Sveska 1, 1995-, (Urednik Kapetanović Miralem)
Metal-Impex : preduzetni list radnog kolektiva, Tuzla : Metal-Impex, Sveska 1, 1973-, ( Urednik Mašić Muhamed)
Metalac : list Energoinvestove RO Tvornice transportnih uređaja, Tuzla : Tvornica transportnih uređaja, Sveska 1, 1980-, (Urednik Knežević Đorđe)
Metalelektrik : list RO metalne i elektroindustrije "Metal-Elektrik" Tuzla, Tuzla : Metalelektrik, Sveska 1, 1976-, (Urednik Durić Pašaga)
Misak : list učenika Behram-begove medrese u Tuzli, Tuzla : Behram-begova medresa, Sveska 1, 1997-, (Urednik Gurda Vedad)
Mladi iz Tušnja : list učenika Osnovne škole "Jusuf Jakubović" Tuzla, Tuzla : Osnovna škola "Jusuf Jakubović", Sveska 1, 19-?-
Mladi tehnolog : list učenika i nastavnika Tehnološkog školskog centra Tuzla, Tuzla : Tenološki školski centar, Sveska 1, 1976-, (Urednik Ivanović Bogoslav)
Mladi pravnik : list učenika Upravne i Birotehničke škole, Tuzla : Upravna i Birotehnička škola, Sveska 1, 1981-, (Urednik Katanić Mersa)
Mladi učitelj : list učenika Učiteljske škole, Tuzla : Učiteljska škola, Sveska 1, 1972-, (Urednik Sivčević Hamdija)
Mladost : list učenika vježbaonice Pedagoške akademije Tuzla, Tuzla : Pedagoška akademija i Vježbaonica Tuzla, Sveska 1, 1972-, (Urednik Ilić Dragan)
Moda BH, Tuzla : AEM – Menagement, Sveska 1, 1998, (Urednik Svetlana Žunić)


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Naš glas
: list učenika Osnovne škole "Dr. Mustafa Mjbegović" Požarnica, Požarnica : Osnovna škola "Dr.Mustafa Mujbegović", Sveska 1, 1977-
Naš kolektiv : list radnog kolektiva GP "Tehnika" Tuzla, Tuzla : GP "Tehnika", Sveska 1, 19-?-, (Urednik Jelić Nikola)
Naša borba (reprint izdanje) : list USAOJ-a istočne Bosne 1943-1945, Sarajevo : RK SSO BiH ; Zadrugar, Sveska 1, 1943-, (Urednik Gaković Željko)
Naša borba : organ jedinjenog saveza antifašističke omladine istočne Bosne, Tuzla : [s. n], Sveska 1, 1941-
Naša djeca : ratno izdanje lista za djecu, Sveska 1, 1993-, Prilog Fronta slobode
Naša radost : list Saveza pionira Osnovne škole "Franjo Rezač" Tuzla, Tuzala : Osnovna škola "Franjo Rezač", Sveska 1, 1962- (Urednik Kušljugić Vasvija)
Naša riječ : list čenika Osnovne škole "Drugi oktobar" Kiseljak, Kiseljak : Osnovna škola "Drugi oktobar", Sveska 1, 1975-, (Urednik Stanković Miloš)
Naša riječ : list učenika Osnovne škole "Petar Kočić" Solina, Solina : Osnovna škola "Petar Kočić", Sveska 1, 1976-
Naše mrvice : list učenika Osnovne škiole "Petar Miljanović", Husino : Osnovna škola "Petar MIljanović", Sveska 1, 1976-
Nestaško : list učenika Osnovne škole "Višća", Višća : Osnovna škola "Višća", Sveska 1, 199?-, (Urednik Aljić Edina)
Nezaboravak : list učenika i radnika Osnovne škole "Džemal Mandžić" Tuzla, Tuzla : Osnovna škola "Džemal Mandžić", Sveska 1, 1977-, (Urednik Sušić Najla)
Oglasnik TPK : besplatni mali oglasi, Tuzla : Grafika, Sveska 1, 1995-, (Urednik Bajraktarević Mehmed)
Ogledalo, Tuzla : Altermedia, Sveska 1, 1997-, (Uednik Alić Sinan)
Orfej : list učenika i nastavnika Muzičke škole Tuzla, Tuzla : Muzička škola, Sveska 1, 197?-, (Urednik Nešić Milan)
Osnovna banka Tuzla : list privredne banke Sarajevo – Osnovne banke Tuzla, Tuzla : Privredna banka Sarajevo-Osnovna banka Tuzla, Sveska 1, 197?-, (Urednik Aganović Muhamed)


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


PIP TPK : propisi i praksa TPK,
Lukavac : Grafit, Sveska 1, 1998-, (Urednik Mujkić Senaid)
Pogledi : časopis za pitanja nauke, umjetnosti i kulture, Tuzla : Preporod, Sveska 1, 1994-, (Urednik Mulabegović Šefik)
Polet : list samoupravno udruženih radnika, Tuzla : RO za završne radove u građevinarstvu “Polet”, Sveska 1, 1977-, (Urednik Branko Samek)
Poletarac : llist učenika i nastavnika Osnovne škole "I. Marković-Irac" Breške, Breške : O.Š. "Ivan Marković-Irac", Sveska 1, 197?-, (Urednik Adamović Slobodanka")
Ponoćne novine : list za razbibrigu i smijeh na silu, Tuzla : Front slobode, Sveska 1, 1968-, (Urednik Muhsin Nalić)
Poslovni informator : podlistak Fronta slobode, Tuzla : Front slobode, Sveska 1, 1985-, (Urednik Đuro Škondrić)
Poslovni uspjeh : magazin za ekonomska i politička pitanja, Tuzla : Promo International, Sveska 1, 1994-, (Urednik Merdan Selma)
Pozorište : časopis za pozorišnu umjetnost, Tuzla : Narodno pozorište, Sveska 1, 1953-, (Urednik Mesarić Kalman)
Pregled predavanja, Tuzla : Univerzitet, Sveska 1, 1976-, (Urednik Novosel Juraj)
Polikita : satirični listopad, Lukavac : NK "Grafit", Sveska 1, 1996-, (Urednik Šestan Samir)
Poslovni informator : podlistak "Fronta slobode", Tuzla : Front slobode, Sveska 1, 1985-, (Urednik Škondrić Đuro)
Pravni vodič ~ 95 : ratno izdanje, Tuzla : Print Com, Sveska 1,1995-, (Urednik Hogić Ekrem)
Prehranapromet : bilten RO "Prehranapromet" Tuzla,
Tuzla : Prehranapromet, Sveska 1, 1979-, (Urednik Mešić Sead)
Prehranapromet : list RO "Prehranapromet" Tuzla, Tuzla : Prehranapromet, Sveska 1, 19-?-
Princes : kulturno modni časopis, Tuzla : Gabrijela Pipus, Sveska 1, 1994-, (Urednik Banović Zvonimir)
PTK obnova : bilten OOUR – Tuzla, Tuzla : Obnova, Sveska 1, 1975-, (Urednik Tomić Drago)
PTK novine : list RO PTK "Promet" Tuzla, Tuzla : PTK Promet, Sveska 1, 1977-, (Urednik Žunić Fuad)
PTK radnik : list radne zajednice preduzeća PTT saobraćaj, Tuzla : PTT saobraćaj, Sveska 1, 19-?-
PTK – Tuzla : list kolektiva PTK Tuzla, Tuzla : PTK, Sveska 1, 1973-, (Urednik Avdić Muharem)
PTT informacije: list samoupravno udruženih radnika RO PTT saobraćaja, "Tuzla", Tuzla : PTT Informacije, Sveska 1, 19-?-
Pulsus : list SSO Medicinskog fakulteta u Tuzli, Tuzla : SSO Medicinskog fakulteta, Sveska 1, 198?-, (Urednik Ferhatbegović Sabrija)
Putokazi : časopis za pedagoška i stručna pitanja, Tuzla : Prosvjetno-pedagoški zavod Tuzla, Sveska 1, 1974-, (Urednik Pašić Nedžad)


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


Radio Tuzla,
Tuzla : Radio stanica, Sveska 1, 1953-
Ratna tribina : list za oslobođenje Podrinja, Tuzla : Press služba SO Zvornik, Sveska 1, 1992-
Razlika/Difference : časopis za kritiku i umjetnost kritike, Tuzla : Filozofski fakultet , Katedra za književnost, Sveska 1, 2001-, (Urednik Nedžad Ibrahimović)
R M T – Remontmontaža : list radnog kolektiva "Remont-Montaža", Tuzla : Remont-montaža, Sveska 1, 1973-, (Urednik Dumanić Šuhreta)
Rudar: list radne zajednice Titovih rudnika "Kreka-Banovići", Tuzla : Radna zajednica Titovi rudnici "Kreka-Banovići", Sveska 1, 19-?-, (Urednik Grujičić Slavko)
Rudarstvo : načno stručni časopis, Tuzla : Rudarski institut Tuzla, Sveska 1, 1991-, (Urednik Atić Enes)
Salines : list radne zajednice HUTRO "Salines" Tuzla, Tuzla : Salines, Sveska 1, 19-?-, (Urednik Rizvić Sulejman)
Sabah : list KDM "Preporod" Lukavac, Lukavac : Preporod, Sveska 1, 1992-, (Urednik Jusufović Adem)
SIP : informativni bilten Titovih rudnika OOUR "SIP", Tuzla : Titovi rudnici "Kreka – Banovići" OOUR "SIP", Sveska 1, 1975-, (Urednik Muharem Salkić)
17. [Sedamnaesti] oktobar : list SOUR-a Regionalnog medicinskog centra "Dr Mustafa Mujbegović" Tuzla, Tuzla : Regionalni medicinski centar "Dr Mustafa Mjbegović", Sveska 1, 1976-
Siporex : informativni list RO "Siporex" Tuzla, Tuzla : Siporex, Sveska 1, 197?-
Sloboda : revija Radničkog sportskog društva Sloboda, Tuzla : RSD Sloboda, Sveska 1, 1979-
Slobodno Brčkon : glasilo slobodne teritorije opštine Brčko, Tuzla : Javno preduzeće za informisanje i izdavačku djelatnost Brčko, Sveska 1, 1992-
Službeni glasnik opštine Tuzla, Tuzla : Skupština opštine, Sveska 1, 1988-, (Urednik Pašić Ekrem)
Službene novine Tuzlanskog kantona, Tuzla : Skupština Tuzlansko – podrinjskog kantona, Sveska 1, 1994-
Sodaso : list SOUR Sodaso hemijskog kombinata, Tuzla : Soda-so, Sveska 1, 1971-
Srebrenički ljiljani : list oružanih snaga R BiH, Tuzla : Grafičar, Sveska 1, 1992-
Sretno : list RO Rudnici lignita "Dobrnja-Lukavac" u Tuzli, Tuzla : Rudnici lignita "Dobrnja-Lukavac", Sveska 1, 1977-
Statističko analitički bilten – Osnovna banka Tuzla – Sektor planiranja, Tuzla : PBS – OB Tuzla, Sveska 1, 1976-
Stvarnost : informativni list HO "Bosanski savjet za pomoć" Tuzla, Tuzla : Humanitarna organizacija "Bosanski savjet za pomoć", Sveska 1, 199?-


 

A B-D E-G H-K L-M N-O P R-S, T-Ž

 


T
ehni
čka kultura : glasilo Udruženja tehničke kulture Tuzlansko podrinjskog kantona, Sveska 1, 1998-
Tehnograd : list radnika građevinsko industrijskog kombinata “Tehnograd” Tuzla, Tuzla : Tehnograd, Sveska 1, 1973-
Tehnopromet:list RO "Tehnopromet" Tuzla, Tuzla : Tehnopromet, Sveska 1, 1979-
Termoelektrana: list RO Termoelektrana "Tuzla", Tuzla : Termoelektrana, Sveska 1, 19-?
TNT: list preduzeća "Nikola Tesla" Tuzla, Tuzla : "Nikola Tesla", Sveska 1, 19-?, (Urednik Ibidinović Ibrahim)
Transservis: list SOUR "Transservis", Tuzla : Transservis, Sveska 1, 197?
Tuzla list : list za razumnu, pravičnu i mirnu BiH, Tuzla : G&V štampa, Sveska 1, 1991-
Umel : list radnika SOUR-a Umel, udružene metalne i elektroindustrije Tuzla,
Tuzla : Umel, Sveska 1, 1981-
Univerzal : list trgovinskog i štamparskog preduzeća Tuzla, Tuzla : Univerzal, Sveska 1, 1971-, (Urednik Muharemagić Akif)
Vrelo, Tuzla : Vrelo, Sveska 1, 1992-, (Urednik Rajner Igor)
Zagonetka : enigmatski list za učenike osnovnih škola, Tuzla : Front slobode, Sveska 1, 1987-, (Urednik Škondrić Đuro)
Zapis : list za kulturu i društvena pitanja, Tuzla : Udruženje studenata Filozofskog fakulteta Tuzla, Sveska 1, 1999
Zaštita i obrazovanje : informativno-stručni list za pitanja zaštite i obrazovanja uz rad, Tuzla : Savezni centar za zaštitu i obrazovanje u rudarstvu i industriji, Sveska 1, 1976, (Urednik Ferhatbegović Rasim)
Zeman : nezavisni list, Tojšići : Sekretarijat za kulturu i informisanje i Muslimanske institucije, Sveska 1, 1993-
Zmaj od Bosne : list za slobodnu Bosnu i Hercegovinu, Tuzla : Zmaj od Bosne, Sveska 1, 1992, (Urednik Hasković Rifet)
Žitokombinat : bilten radne zajednice "Žitokombinata" Tuzla, Tuzla : Žitokombinat, Sveska 1, 19-?, (Urednik Avdić Muharem)

spajalica 300x135

Javne nabavke

 

 

Neke od naših usluga

Pored pružanja informacija i posudbe knjiga, Biblioteka se u svom radu...
Knjige pojedinih zbirki, časopisi, novine, godišnjaci, adresari, priručnici...
Informacioni centar je otvoren 28.12.2006 g. na svečanoj proslavi 60 g....

Brojač posjeta

Danas 27

Jučer 92

Ove sedmice 518

Ovog mjeseca 1993

Ukupno 635253

O nama

slika za footer

Od osnivanja, 1946. godine, Narodna biblioteka Tuzla uspješno obavlja zadatke nosioca razvoja bibliotečke djelatnosti na tuzlanskom području, djelujući u funkciji općeg obrazovanja, informiranja i zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva.

Kontakt informacije

Ul. Mihajla i Živka Crnogorčevića 7,
75 000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 (35) 272-626

Direktor: +387 (35) 266-343

Tehnički sekretar: +387 (35) 252-644

Fax: +387 (35) 273-190

Radno vrijeme: Pon. - Pet.: 08 - 18;
Prva subota u mjesecu: 09 - 15, ostale neradne;
Nedjelja: Zatvoreno.